Novinky

IQ Olympiáda

IQ olympiáda je súťaž určená pre žiakov základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí a je zostavená ako sada logických úloh.

Web poviedky, výsledok literárnej súťaže

V prvej polovici tohto roka sme vyhlásili literárnu súťaž k 70. výročiu založenia Mensy na tému Čo by bolo, keby... Napriek tomu, že máme v Mense viacero literárne zdatných adeptov, ste sa tejto témy trošku zľakli a nakoniec k nám prišli len tri príspevky. Takže nebudeme udeľovať tradičné miesta, všetci autori získavajú naše uznanie a pochvalu.

IQ Olympiáda 2016

Mensa Slovensko a Anglicko/Slovenská Bilingválna Škola BESST v Trnave organizujú pre žiakov ZŠ a 8-ročných gymnázií krajské kolo súťaže IQ OLYMPIÁDA 2016.

Abaku liga

Mensa ČR nás pozýva na ligu Abaku. Abaku je matematická hra, ktorá rozvíja aritmetické znalosti detí i vzťah k matematike.

Photocup 2015

Po vlaňajšom úspechu, kedy slovenský mensan Ľubo Činčura vyhral celosvetové kolo Photocup 2014 na tému Beauty, je vyhlásené téma na Photocup 2015 - URGENT.

Slovenské kolo sa uzatvára 18.8.2015. Súťažné príspevky posielajte na slovenskú komisiu súťaže, ktorú vedie Peter Grejták - grejty@gmail.com.

Stránky