Novinky

Voľby do Mensy Slovensko 2021

Drahí mensania, mensanky, priaznivci Mensy Slovensko

Dovoľte mi vyzvať vás na zasielanie návrhov na členov do orgánov Mensy Slovensko.

 

Voľby budú v máji 2021 a voliť sa bude:

Jeden predseda alebo predsedníčka

Osem členov Rady Mensy

Traja členovia Kontrolnej skupiny.

 

Každý člen Mensy môže navrhnúť jedného kandidáta na predsedu, ôsmych kandidátov na členov Rady Mensy a troch členov Kontrolnej skupiny. Návrhy môže poslať člen so zaplateným členským.

Výsledky referenda 2020

Výsledky referenda MENSA INTERNATIONAL v roku 2020 :

Všetky tri zmeny a doplnenia prešli podľa podmienok stanovených v ústave.

Zmena a doplnenie 1 - Hlasujúci ZA: 79,59%

Počet národných Mensa organizácií ZA 48 zo 49.

Žiadny medzinárodný predstaviteľ nesmie pôsobiť v rovnakej medzinárodne volenej funkcii viac ako dve volebné obdobia.

 

Zmena a doplnenie 2 - Hlasujúci ZA: 83,64%

Počet národných Mensa organizácií ZA: 49 zo 49.

Pozvánka na nomináciu kandidátov do volieb Medzinárodnej Mensy

V súlade s článkom 10 ústavy Mensy vyzýva Medzinárodná volebná komisia (IEC) na registráciu kandidátov a nominácie do týchto medzinárodne volených funkcií:

° MEDZINÁRODNÝ PREDSEDA

° MEDZINÁRODNÝ RIADITEĽ - SPRÁVA

° MEDZINÁRODNÝ ROZVOJ RIADITEĽA

° MEDZINÁRODNÝ POKLADNÍK

Registrácia kandidátov

Kandidáti do volieb v roku 2021 sa musia osobne zaregistrovať a tak prejaviť záujem o nomináciu na konkrétnu pozíciu.Oprávnení členovia môžu zaregistrovať svoj záujem o nomináciu vyplnením registračného formulára a predložením dokumentácie.

Volebná komisia 2021

Rada Mensy zvolila v určenej lehote do 30.06.2020 do volebnej komisie 2021 nasledujúcich členov, budú vás informovať o voľbách 2021:

Tomáša Gála

Zuzanu Slobodovú

Vlada Zervana

Miroslava Žiaka

Zmena vo volebnej komisii ku 30.09.2020:

Z volebnej komisie 2021 odstúpili z osobných dôvodov Zuzana Slobodová a Vlado Zervan a Rada Mensy ju doplnila o člena Alexandra Trstenského.

Volebná komisia 2021 tak pracuje v zložení: Tomáš Gál, Alexander Trstenský a Miroslav Žiak.

UNIKATNY PROJEKT - SUMMERSCHOOL

Ahojte,  

 

na Slovensku vzniká unikátny projekt Lifbee Academy, ktorý sa snaží prepojiť biznisovo zmýšľajúcich ľudí s vedcami, ITčkármi a dizajnérmi. Spájajúcou témou sú biotechnológie, ktoré sú samé o sebe fascinujúce. O to viac, ak objavíte nové príležitosti a aplikuje biotechnológie do oblastí, kde ešte neboli. Napríklad nábytok vyrábaný prostredníctvom biofabrikácie pomocou húb. 

 

Volebná komisia 2021

Milí priatelia, momentálne funguje volebná komisia, ktorá pripravuje voľby rozhodcu sporov 2020. Do 30.júna 2020 musíme vymenovať volebnú komisiu 2021, ktorá bude pripravovať voľby do orgánov Mensy Slovensko 2021. Svoje návrhy na člena volebnej komisie 2021 posielajte na [email protected] do 15.júna 2020. Navrhovaný člen musí mať zaplatené členské za rok 2020 a nesmie kandidovať vo voľbách 2021. Voľby do orgánov Mensy Slovensko 2021 budú na pozície predseda Rady Mensy, členovia Rady Mensy a členovia Kontrolnej  skupiny.

Mimoriadna situácia do odvolania

Kvôli vývinu pandemickej situácie stále platí zrušenie všetkých klubovní , spoločenských aktivití a exkurzií do odvolania. Plánované prednášky i všetky akcie budú v neskorších náhradných termínoch. Opatrenia sú predovšetkým kvôli prevencii. Prosíme o dodržiavanie všetkých pokynov.

Registračný formulár pre nových členov

Do 2020 vstupujeme s milou novinkou. Spustili sme nový spôsob registrácie nových členov do našej registrácie. A to pomocou ľahko dohľadateľného formulára na našom webe: https://www.mensa.sk/clenstvo

Už nebudú potrebné minulé prihlášky a e-maily. :-)

Určite budeme ďalej optimalizovať, čo sa dá. Ak máte postrehy alebo ak si spomínate na vašu registráciu do Mensy a niečo by ste odporúčali zefektívniť, dajte vedieť napr. na [email protected]

 

Všetko dobré v roku 2020!

Stránky