Pozvánka na nomináciu kandidátov do volieb Medzinárodnej Mensy

V súlade s článkom 10 ústavy Mensy vyzýva Medzinárodná volebná komisia (IEC) na registráciu kandidátov a nominácie do týchto medzinárodne volených funkcií:

° MEDZINÁRODNÝ PREDSEDA

° MEDZINÁRODNÝ RIADITEĽ - SPRÁVA

° MEDZINÁRODNÝ ROZVOJ RIADITEĽA

° MEDZINÁRODNÝ POKLADNÍK

Registrácia kandidátov

Kandidáti do volieb v roku 2021 sa musia osobne zaregistrovať a tak prejaviť záujem o nomináciu na konkrétnu pozíciu.Oprávnení členovia môžu zaregistrovať svoj záujem o nomináciu vyplnením registračného formulára a predložením dokumentácie.

Kritériá oprávnenosti a pokyny na registráciu je možné získať od IEC na adrese [email protected]

Uzávierka registrácie kandidátov je 4. januára 2021 o 23:59 UTC - Universal Time Coordinated, - 2 hod. CET.

Proces nominácie

Po ukončení registrácie budú kandidáti, ktorí sa uchádzajú o nomináciu, overení IEC. Po dokončení procesu overovania bude zoznam všetkých kandidátov dostupných na nomináciu zverejnený príslušnými kanálmi a bude k dispozícii prostredníctvom e-mailu od IEC na adrese [email protected]. Nominácie na akékoľvek alebo všetky pozície môžu podať národné skupiny Mensa alebo petícia členov. Uzávierka všetkých nominácií je 1. februára 2021 o 23:59 UTC.

Pokyny na predloženie nominácií možno získať od IEC na adrese [email protected]

Nominácia národnými výbormi Mensa

Národné výbory Mensa môžu nominovať registrovaného kandidáta alebo kandidáta na kandidátku do ktorejkoľvek alebo všetkých úradov uvedením mena týchto zaregistrovaných kandidátov. Národná skupina Mensa môže nominovať do každej kancelárie viac ako jednu osobu. Pokyny pre postup nominácie budú poskytnuté národným výborom Mensa so zoznamom overených kandidátov.

Nominácia členmi

Členovia môžu nominovať registrovaného potenciálneho kandidáta na kandidátku do ktorejkoľvek alebo všetkých kancelárií predložením:

 ° mena takto zaregistrovaného (-ých) kandidáta (-ov);
° petície podpísanej najmenej 100 členmi, od 1. januára 2021;
° overenia súčasného stavu členstva.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa volieb vrátane registrácie a nominácie, kontaktujte komisiu IEC na adrese [email protected]. Ak si komunikácia vyžaduje dôvernosť, použite adresu [email protected]