Výsledky referenda 2020

Výsledky referenda MENSA INTERNATIONAL v roku 2020 :

Všetky tri zmeny a doplnenia prešli podľa podmienok stanovených v ústave.

Zmena a doplnenie 1 - Hlasujúci ZA: 79,59%

Počet národných Mensa organizácií ZA 48 zo 49.

Žiadny medzinárodný predstaviteľ nesmie pôsobiť v rovnakej medzinárodne volenej funkcii viac ako dve volebné obdobia.

 

Zmena a doplnenie 2 - Hlasujúci ZA: 83,64%

Počet národných Mensa organizácií ZA: 49 zo 49.

V prípade smrti, rezignácie alebo odvolania medzinárodného úradníka, rada má menovať náhradného člena Mensy na obsadenie voľnej pracovnej pozície. Toto obdobie sa ráta do limitov definovaných v článku 4 len v prípade, ak náhradný úradník je na novej pozícií dlhšie ako polovicu voleného obdobia.

 

Zmena a doplnenie 3 - Percento hlasujúcich zaHlasujúci ZA: 96,42%

Počet národných Mensa organizácií ZA: 49 zo 49.

Najneskôr 1. mája v roku predchádzajúceho volebnému, Rada menuje volebnú komisiu.

 

Celkovo hlasovalo 15 044 členov.