O Mense

Poslanie Mensy

Poslaním a cieľom Mensy je využitie inteligencie v prospech ľudstva. Ide predovšetkým o podporu výskumu vlastností, znakov, či využitie inteligencie ako takej. Napríklad v USA pôsobí nadácia MERF (Mensa Education and Research Foundation), ktorá ma dokonca status poradného hlasu v UNESCO.

Funkcia Mensy

Funkciou Mensy je predovšetkým vytváranie stimulujúceho intelektuálneho a spoločenského prostredia pre svojich členov, umožňovanie ich dobrovoľnej sebarealizácie a podpora vzájomných kontaktov. Či už formou rôznych besied, prednášok, diskusií... Mensa ako taká sa však zaoberá iba vytváraním základných podmienok, všetko záleží na osobnej aktivite jednotlivcov. Mensa si kladie za cieľ poskytovať čo najslobodnejší priestor pre sebarealizáciu. Je to spoločenstvo ľudí s rôznymi názormi, ambíciami, ktorí vykonávajú svoju činnosť úplne dobrovoľne.

Mensa a jej členovia

Mensu tvoria jej členovia. Je ich stotisíc po celom svete a sú to ľudia z celého spektra ľudskej spoločnosti, od obyčajných ľudí, cez učiteľov, lekárov, právnikov, vedcov, politikov, až po nositeľov Nobelových cien. Za člena Mensy Slovensko je v aktuálnom roku považovaný ten, kto úspešne absolvoval IQ Test Mensy Slovensko (aj v minulosti), prejavil záujem o členstvo a zaplatil členský príspevok za daný rok. Členstvo možno kedykoľvek prerušiť napr. zo študijných alebo pracovných dôvodov a neskôr si opäť členstvo obnoviť.