Testovania

Momentálne nie sú naplánované žiadne testovania. Príďte neskôr alebo sa zaregistrujte nižšie na odber oznámení.

Pre získanie členstva v organizácii Mensa Slovensko je potrebné absolvovať test IQ.

Test nie je závislý na získaných vedomostiach, kultúrnom, jazykovom a spoločenskom zázemí. Ide o vyhľadávanie logických väzieb medzi grafickými symbolmi. Test nevyžaduje teda žiadne špeciálne vedomosti či vzdelanie.

Testovanie organizuje Mensa Slovensko medzinárodne uznávanými testami, pod dohľadom psychológa. Podmienkou je vek minimálne 14 rokov.

Deti pod 14 rokov testujeme na vybraných testovaniach, deti musia byť na testovanie vopred zaregistrované a musia prísť spolu so zákonným zástupcom.

Poplatok za testovanie slúži na pokrytie nákladov testovania. Jeho výška je 20€, pre študentov a dôchodcov je to 10€.

Poznámka: Na testovanie si nezabudnite priniesť občiansky preukaz. V prípade, že si chcete uplatniť zľavu z testovacieho poplatku, prineste si aj doklad potvrdzujúci Váš nárok na zľavu (napr. index).

Upozornenie: Test si môžete opäť zopakovať po uplynutí 1 roku. V prípade, že túto lehotu nedodržíte, výsledky testu Vám nebudú uznané.
Mensa Slovensko garantuje, že databáza údajov nebude zneužitá ani poskytnutá tretím osobám.

Priebeh testovania

Testovanie organizuje Mensa Slovensko prostredníctvom medzinárodne uznávaného štandardizovaného testu pod dohľadom psychológa Mensy.Test trvá 40 minút a poskytne testovanému orientačný prehľad o výške jeho IQ. 

Priebeh testovania je nasledujúci:

Dostanete zošit s úlohami a hárok na odpovede, ktorý vyplníte a odovzdáte. Test vyhodnotí profesionálny psychológ až po skončení testovania a výsledky testu Vám pošle domov na Vašu adresu. Ak je Vaše IQ vyššie ako u 98 % ľudí na svete, Mensa Vás pozve do svojich radov.

Približne 5 % je tolerancia Vášho práve nameraného IQ podľa Vášho aktuálneho psychického stavu. Takže ak sme Vám namerali IQ 125, nezúfajte, možno ste mali práve len zlý deň. :) Test si môžete zopakovať po uplynutí jedného roku. V prípade, že túto lehotu nedodržíte, výsledok novšieho testu Vám nebude uznaný.

Odoslané oznámenia o testovaniach IQ

Ak chcete mať prehľad o testovaniach IQ, ktoré vykonáva Mensa Slovensko, nezabudnite sa zaregistrovať.