Testovania

Pre získanie členstva v organizácii Mensa Slovensko je potrebné absolvovať test IQ.

Test nie je závislý na získaných vedomostiach, kultúrnom, jazykovom a spoločenskom zázemí. Ide o vyhľadávanie logických väzieb medzi grafickými symbolmi. Test nevyžaduje teda žiadne špeciálne vedomosti či vzdelanie.

Testovanie organizuje Mensa Slovensko medzinárodne uznávanými testami, pod dohľadom psychológa. Podmienkou je vek minimálne 14 rokov.

Deti pod 14 rokov testujeme na vybraných testovaniach, deti musia byť na testovanie vopred zaregistrované a musia prísť spolu so zákonným zástupcom.

Poplatok za testovanie slúži na pokrytie nákladov testovania. Jeho výška je 10€, pre študentov a dôchodcov je to 7€.

Poznámka: Na testovanie si nezabudnite priniesť občiansky preukaz. V prípade, že si chcete uplatniť zľavu z testovacieho poplatku, prineste si aj doklad potvrdzujúci Váš nárok na zľavu (napr. index).

Upozornenie: Test si môžete opäť zopakovať po uplynutí najmenej 1 roku. V prípade, že túto lehotu nedodržíte, výsledky testu Vám nebudú uznané.
Mensa Slovensko garantuje, že databáza údajov nebude zneužitá ani poskytnutá tretím osobám.

jan 18

Milí priatelia, evidujeme veľký záujem o testovanie IQ v tomto období najmä od študentov, ktorí to potrebujú k prihláškam na vysoké školy. Momentálne pripravujeme testovania v Košiciach, Prešove, Zvolene a v Bratislave, testovania budeme postupne pridávať. V Bratislave ešte nemáme termín, pracujeme na tom..

jan 20

Príďte sa otestovať. Nezabudnite sa registrovať už teraz.

Odoslané oznámenia o testovaniach IQ

Ak chcete mať prehľad o testovaniach IQ, ktoré vykonáva Mensa Slovensko, nezabudnite sa zaregistrovať.