Literárna súťaž Mensa International

apr
03
apr/03 00:00 - aug/01 00:00

1. riadok adresy
2. riadok adresy
3. riadok adresy

Zapojte sa do súťaže

Literárna súťaž MI 2024

Redaktorka časopisu Mensa World Journal (MWJ) Kate Nacard a ostatní, ktorí sa podieľajú na organizácii a hodnotení súťaže MI Poetry Competition, sa tešia na ďalší skvelý súbor príspevkov od všetkých ambicióznych mensanských básnikov!

PRAVIDLÁ:

 • Témou tohtoročnej súťaže sú „Spomienky“.
 • Členovia môžu posielať svoje originálne básne na adresu [email protected] do 1. augusta 2024.
 • Pri zasielaní svojich príspevkov musia členovia uviesť svoje celé meno, národnú Mensu (alebo krajinu DIM) a členské číslo.
 • Básne majú byť doteraz nepublikované a nemajú byť dlhšie ako 30 riadkov.
 • Všetky príspevky musia byť v angličtine.
 • Príspevky vytvorené pomocou AI budú okamžite diskvalifikované.
 • Po rozhodnutí poroty sa nebude viesť žiadna korešpondencia.
 • Zaslaním príspevku (maximálne jedného) do súťaže členovia berú na vedomie, že ich báseň môže byť uverejnená v MWJ alebo v akejkoľvek inej medzinárodnej alebo národnej publikácii Mensy (podľa uváženia redakcie). Autor bude samozrejme uvedený.

Orignál textu v AJ:

MI Poetry Competition 2024

Mensa World Journal (MWJ) Editor Kate Nacard and everyone else involved in organizing and judging the MI Poetry Competition are looking forward to another great set of entries this year from all the aspiring Mensan poets out there!

RULES
 • The theme for this year's competition is "MEMORIES"

 • Members are invited to submit their original poems to [email protected] by 1st August 2024.

 • When submitting their entries, members must include their full name, national Mensa (or DIM country), and membership number.

 • Poems are to be previously unpublished and no longer than 30 lines in length.

 • All entries must be in English.

 • Entries generated by AI will be immediately disqualified.

 • Following the judges’ decision, no correspondence will be entered into.

 • By submitting an entry (maximum of one) into the competition, members understand that their poem may be published in the MWJ or in any other international or national Mensa publication (at the editors’ discretion). The author will of course be acknowledged.

Kontakt na autora akcie

Kancelária: U zátišia 221
E-mail: [email protected]
Telefón: +421 987 452 158
Stredisko: Severozápadná budova A112