Žiadosť o certifikát

Milí priatelia, dnes 22.7.2024 boli odoslané certifikáty, o ktoré ste požiadali pred 15.7.2024, takže ich môžete očakávať do piatku 26.7.2024. Ďalšie certifkáty dáme na spracovanie 15.8.2024.

Ak máte záujem o vystavenie certifikátu, ktorý slúži aj ako potvrdenie na vysokú školu, prosíme Vás uhradiť správny poplatok 20 € za jeden certifikát a vyplniť údaje nižšie. Po vyplnení formulára budeme Vašu žiadosť aj platbu automaticky evidovať.
P.S. Certifikáty zasielame hromadne 1-krát do mesiaca. Uzávierka je vždy k 15. dňu daného mesiaca.

Bankové údaje
IBAN: SK29 8330 0000 0021 0070 7619
SWIFT/BIC: FIOZSKBA
KS: 308
VS: 76317
Poznámka platby: meno a priezvisko

CAPTCHA
Táto otázka slúži na overenie toho, či ste človek (teda pomáha proti spamu).
Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.