Novinky

Registračný formulár pre nových členov

Do 2020 vstupujeme s milou novinkou. Spustili sme nový spôsob registrácie nových členov do našej registrácie. A to pomocou ľahko dohľadateľného formulára na našom webe: https://www.mensa.sk/clenstvo

Už nebudú potrebné minulé prihlášky a e-maily. :-)

Určite budeme ďalej optimalizovať, čo sa dá. Ak máte postrehy alebo ak si spomínate na vašu registráciu do Mensy a niečo by ste odporúčali zefektívniť, dajte vedieť napr. na [email protected]

 

Všetko dobré v roku 2020!

Výsledky volieb do Mensy International 2019

Výsledky celosvetových volieb 2019 vedenia Mensy International členmi národných Miens:

The Chairman - Bjorn Liljevist from Sweden,

Director of Administration: Isabella Holz from Germany;

Treasurer: Rudi Challupner from Austria,

Director of Development: Bibiana Balanyi from Hungary..

 

The Director of Small National Mensas (DSNM) bol zvolený členmi IBD priamo::Mark Dettinger from Switzerland.

 

Všetkým blahoželáme.

IQ olympIáda 2019

Už 9. rok organizuje Mensa Slovensko súťaž IQ olympiáda - pre 5. až 9. ročník základnej školy a primu až kvartu osemročných gymnázií.  Súťaž je jedným zo spôsobov, ako rozpoznať a rozvíjať talent,  vzbudiť záujem o rozvoj individuálnych vlôh detí.   Nejde pritom o dokazovanie vedomostí získaných štúdiom, ale schopnosť rýchlo a správne logicky uvažovať, v súťaži  majú  teda šancu všetky intelektovo nadané deti bez ohľadu na známky.

IQ olympIáda 2018

„Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu podľa jej schopnosti vyliezť na strom, bude celý svoj život žiť s vedomím, že je neschopná.“ Albert Einstein

IQ Olympiáda

IQ olympiáda je súťaž určená pre žiakov základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí a je zostavená ako sada logických úloh.

Stránky