Videá

Klubovňa Mensy - po stopách Napoleona Bonaparte

Pri príležitosti 200 rokov od úmrtia Napoleona Bonaparte a presne v deň výročia jeho najslávnejšej víťaznej bitky si pripomenieme, ako sa tento muž zapísal aj do histórie nášho hlavného mesta. Ukážeme si, kde všade nájdeme dôkazy o obsadení mesta francúzskou armádou a dozvieme sa zaujímavé štatistiky a pikantérie z tohto obdobia. Virtuálne vybehneme aj na Slavkov, Waterrloo či ostrov Svätá Helena. A pokúsime sa nájsť úspešné vlastnosti a taktiky muža, ktorý ešte aj dnes môže byť pre nás inšpiráciou:-)

Prednášajúca Irena Chrapanová je vlastivedná sprievodkyňa, kvalifikovaná Bratislavským kultúrnym a informačným centrom (BKIS) a mensanka. Od roku 2008 organizuje vo svojej cestovnej kancelárii  pravidelné tematické vychádzky po Bratislave – pre všetky vekové kategórie vrátane rôznych záujmových aj profesných skupín – pešo, vláčikom, člnom, loďou aj autobusom – s návštevou zaujímavých interiérov a atrakcií, aj bez.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

.

Klubovňa Mensy - Od Kataríny po Luciu sú Strídžie dni:-) Pohľad historičky

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=eFZ5UJLdnOs

V deň klubovne bude mať meniny Katarína. Hovorí sa Katarína na ľade a Vianoce na blate a naopak. Význam tejto pranostiky by možno vedeli vysvetliť meteorológovia a klimatológovia. Ale my sa preniesieme do minulosti, lebo v tom čase sa začínajú tzv. "Strídžie, dni". Nebudeme však "čarovať ani strašiť":-) Pretože historici - etnológovia sa zaoberajú práve rôznymi zvykmi a poverami, ktoré v minulosti určoval kalendár a ročné obdobia.

V prednáške historičky a etnologičky Kataríny Nádaskej sa dozvieme čo boli strídžie dni, prečo v minulosti mali ľudia obavy z bosoriek, ako trávili naši predkovia svoj pracovný i voľný čas počas jesene, aké ľúbostné čary sa v tomto období uskutočňovali, aké zvyky sa robili na Luciu a prečo sa dávali na krížne cesty metly. Porozprávame sa aj o ďalších v dnešnej dobe už zaniknutých tradíciách a zvykoch, ktoré formovali myslenie našich predkov.

Prednášajúca Mgr. Katarína Nádaská, PhD.  vyštudovala odbor história – etnológia na FF UK Bratislave, pôsobila ako vedecko - výskumná pracovníčka na FF UK, pedagogicky pôsobila na UCM vTrnave, UKF v Nitre a na FF UK v Prahe.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

Klubovňa Mensy - Covid—nečakané ekonomické dôsledky

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=32lKFo3P7Y8

Počas korona krízy rástli nielen burzy, ale aj ceny nehnuteľností. Po odznení najvážnejších zdravotných rizík sme zas svedkami bezprecedentného rastu cien komodít, ale aj cien v nákladnej doprave. Pozrime sa spolu na príčiny, na pohľad, paradoxného vývoja v hospodárstve počas najvážnejšej globálnej pandémie od čias španielskej chrípky.

Prednášajúci: Vladimír Vaňo je skúsený slovenský analytik, ktorý začínal ešte v minulom storočí vo Veľkej Štvorke a rokmi sa vypracoval na Hlavného ekonóma stredoeurópskej bankovej skupiny vo Viedni.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

Klubovňa Mensy - Vieme kriticky myslieť?

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=7n4CuRxMQrA

Interaktívna prednáška reaguje na stúpajúci trend a potrebu rozvoja vzdelávania v oblasti kritického myslenia ako základnej zručnosti pri zaradení sa do občianskej spoločnosti a prijatia zodpovednosti za svoj život. Podujatie predstaví základné prvky kritického myslenia a ako ich využívať v akejkoľvek oblasti svojho života. Lektorka poukáže ako rozvinúť základnú schopnosť kriticky hodnotiť prijímané informácie a overovať ich dôveryhodnosť v základných oblastiach života. Vymedzí pojem kritické myslenie a porovná jeho využívanie/nevyužívanie pri prijímaní informácií.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

 

Klubovňa Mensy - Je základný, či nepodmienený príjem pre každého, reálny?

https://www.youtube.com/watch?v=JzeArFZKz7M

Prednášajúci: Mgr. Ľubomír Šottník

V súčasnosti doktorand na Sociologickom ústave Slovenskej akadémie vied.
Jeho výskumný zámer sa zameriava na vplyv nových technológií na trh práce a spoločnosť a realizovateľnosť univerzálneho základného príjmu.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

Stránky