Videá

Klubovňa Mensy - Výskumy na hraniciach staroegyptského impéria

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=pdXngAtJA0A&t=34s

Slovenskí vedci sú súčasťou výskumu spoločnej poľsko-slovenskej misie na telle el-Retábí v Egypte už 16 rokov. Výskum orientalistov a archeológov SAV v Duwejme Wad Hadž v Sudáne sa začal v roku 2018. Obe lokality sa nachádzajú v blízkosti hraníc starovekého egyptského impéria – Retábí pri severovýchodnom okraji nílskej delty, Duwejm pod štvrtým nílskym kataraktom – a takmer na tom istom poludníku.

 Pripravili: Renáta Rábeková a Hana Dojčanová

Záznam. Pavel Bohuš

Klubovňa Mensy - Na partii so starými Egypťanmi: staroegyptské hry

Pokračujeme v sérii z egyptológie.

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=X5LveUiO1Vk&t=3108s

Prednáška sa bude venovať nielen voľnému času a hrám v starovekom Egypte, ale vybrané staroegyptské hry si budú môcť poslucháči sami zahrať.

Zvládnete obohrať starých Egypťanov?

Pripravili: Renáta Rábekova a Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

Klubovňa Mensy - Musíme prepísať učebnice ekonómie?

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=drxuSYvWU1I

Na svetových finančných trhoch (dlhopisových a akciových) sa rok 2022 zapísal ako bezprecedentný. Dopady nečakanej vojny v Európe mali na komoditné trhy dosahy, ktoré pocítil doslova každý.

Vieme uplatniť doterajšie učebnicové poučky na očakávania najbližšieho hospodárskeho vývoja, alebo sme svedkami "nového normálu"? Zamyslime sa spolu nad najdôležitejšími rizikami a vyhliadkami svetovej, európskej a slovenskej ekonomiky. 

Klubovňa Mensy - "Patróni a patrocínia Bratislavy"

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=e30jhYjbpHk

Máme po fašiangoch a čakáme na Veľkú Noc:-)

Ďalšia zo série prednášok nás zavedie do histórie Bratislavy.

Vlastivedný sprievodca a popularizátor histórie mesta Ivor Švihran, nám povie viac o svätcoch starej Bratislavy a mestských častí. •Prečo sa v stredoveku zmenil patrón mesta?

Pripravili: Gabika Masaryková a Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

Klubovňa Mensy - Otužovanie podľa Wima Hofa

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=h8a_bl7lF6w

Otužovanie má pre naše zdravie mnoho benefitov. Čo sa však stane v prípade, ak je dovedené k dokonalosti? Tzv. metóda Wima Hofa spája výhody otužovania, jedinečné dychové cvičenia a nastavenie mysle tak, aby nám pomohla nielen zlepšiť imunitu, ale nájsť v sebe stratenú silu a energiu.

Metóda Wima Hofa stojí na 3 pilieroch: Nastavení mysle, vystavovanie sa chladu a na dychových cvičeniach. Vychádza z celoživotných skúseností a zážitkov Wima Hofa, držiteľa 26 svetových rekordov v spojitosti s chladom.

Používal postupy, ktoré začali skúmať vedci a lekári, kvôli potenciálu zaradiť postupy do liečby rôznych pacientov s cieľom zlepšenia ich zdravotného stavu. 

Nie je to iba otužovanie, ale životný štýl a ucelený spôsob náhľadu na život. 

 

Prednášajúca : Michaela Davidovič sa venuje tejto metóde 6 rokov. Je certifikovanou inštruktorkou metódy Wima Hofa, podstúpila  tréningy a školenia, priamo u Wima a tímu jeho inštruktorov.

Okrem toho je inštruktorkou kajakovania, kde učí zdravých ľudí, ale aj ľudí s postihnutiami plaviť sa rôznymi vodami za účelom precvičenia tela, vyvetrania mysle a relaxu.

Michaela o sebe: V neposlednom rade som mamou 15 ročnej dcéry, ktorá je na homeschoolingu celú základnú školu, čo je mojím dlhoročným projektom.

Pripravili: Eduard Oswald a Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

 

Klubovňa Mensy - "Kvantová štruktúra časopriestoru"

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=c0_3-hl0Ut8

Posledné tri roky sme začínali  prvou prednáškou v novom roku s Vedátorom. Tentokrát síce nepríde Samko Kováčik, ale rovnako naslovovzatý odborník: Juraj Tekel-)

Spojenie kvantovej mechaniky a teórie gravitácie predpovedá, že priestor nebude na najmenších škálach spojitý, ale objaví sa v ňom nejaká forma diskrétnej štruktúry.

V prednáške si vysvetlíme, ako to vieme, čo presne to znamená a ako by takáto štruktúra mohla realizovaná a detegovaná.

Juraj je odborný asistent na Katedre teoretickej fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Jeho výskum sa zaoberá skúmaním vlastností fyzikálnych teórií

definovaných na nekomutatívnych priestoroch, ktoré sú príkladom priestorov s kvantovou štruktúrou. Okrem toho sa venuje popularizácii vedy a techniky, práci s talentovanou

mládežou a veľkú časť voľného času mu zaberá šport v rôznych formách, v posledných rokoch najmä trailový beh.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

Klubovňa: O povstávaní schopností u živých a (hlavne) umelých tvorov

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=XJoD_HuHYc0&t=1612s

Najnovšie výdobytky v oblasti umelej inteligencie umožňujú napodobňovať vývin schopností živých tvorov. Pomocou vývinovej psychológie a neurovedy si môžeme urobiť určitú predstavu o tom, ktoré schopnosti sú vrodené a ktoré sa získavajú a v akom poradí. Môžeme vyhodnocovať spôsob akým sa získavajú: niektoré získavame postupne, iné náhle.

Disfunkcia určitých funkcií mozgu tiež vrhá svetlo na to, akú rolu tieto funkcie hrajú vo vývine schopností. Tieto hypotézy si vieme čiastočne potvrdiť tvorbou umelých systémov. Vtedy síce vždy implementujeme len určitú ucelenú časť, zatiaľ čo v prírode vidíme zase vždy len celok, ale to je práve výhoda. Počas prednášky spomenieme, z akých jednoduchších funkcií povstáva schopnosť robota uvidieť sa v zrkadle, imitovať pohyby človeka, napodobniť počutý zvuk, či osvojiť si jazyk. Uvidíme, že kľúčom k napodobňovaniu vývinových procesov je technická dostupnosť mapovania mnohorozmerných dát do tzv. latentného priestoru s oveľa menšou dimenziou. Kým vytvorenie potrebných kóderov a dekóderov pre toto mapovanie zodpovedá postupnému učeniu, asociovanie latentných priestorov dokáže realizovať náhle osvojenie si schopností.

Prednášajúci: Andrej Lúčny

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

 

Stránky