Spolupracujúce školy

Jedným z poslaní Mensy je venovať sa nadaným deťom, ich rodičom, učiteľom. Práve spolupráca so školami môže pomôcť v identifikovaní nadaných žiakov a ich ďalšej podpore, či už ide o základné, stredné, štátne alebo súkromné školy.
V škole trávia žiaci niekedy aj tretinu dňa, a preto sa stáva veľmi dôležitým miestom na identifikovanie talentovaného žiaka, rozvoj jeho potenciálneho nadania, ale aj miestom povzbudenia a motivácie. Zároveň však škola môže mať problém s podchytením vzdelávania nadaných žiakov a vytvorením dostatočne stimulujúceho prostredia pre nich.
Mensa rada pomôže a podporí školy, ktoré majú záujem o spoluprácu a chcú vytvoriť lepšie podmienky na vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov.
Podmienkou spolupráce medzi školou a Mensou je realizácia IQ testov detí minimálne raz do roka na dobrovoľnej báze. Aktívny monitoring talentovaných detí je pochopiteľne s predošlým súhlasom rodičov.
Vznikne tak stimulujúce prostredie pre nadané deti spoluprácou s detskou Mensou – Spoločenstvom Kempelena a spolu so školou sa rozvíjajú projekty rozvoja nadaných detí. Škola je zaradená do zoznamu spolupracujúcich s Mensou Slovensko a môže využívať branding cez logo na web stránke školy, roll-up na mieste, tričká alebo nálepky s logom.

Ak máte záujem nadviazať spoluprácu, kontaktujte nás prosím na email: skoly@mensa.sk.

Spolupracujúce školy:

Bratislavský kraj:
• ZŠ v Lozorne, Staničná 631, Lozorno
• ZŠ Tupolevova 20, Bratislava
• ZŠ Školská 49, Vinosady
• ZŠ Hlboká cesta 4, Bratislava

Trnavský kraj:
• Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava

Trenčiansky kraj:
• Gymnázium Púchov, ul. 1.mája 905, Púchov
• ZŠ Mládežnícka 16, Púchov

Banskobystrický kraj:
• 1. Súkromné Banskobystrické gymnázium, Banská Bystrica
• ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica

Žilinský kraj:
• ZŠ s MŠ Oravské Veselé 377, Oravské Veselé
• ZŠ Bytča, Ulica mieru 1235, Bytča
• ZŠ Rudina 443, Rudina

Košický kraj:
• Súkromná základná škola Lermontovova 1, Košice
• ZŠ Klátovská 56, Nižný Klátov
• ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice
• Gymnázium Trebišovská 12, Košice
• ZŠ Mateja Lechkého, Košice

Prešovský kraj:
• ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa
• ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144, Raslavice
• ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné