Spolupracujúce školy

Jedným z poslaní Mensy je venovať sa nadaným deťom, ich rodičom, učiteľom. Práve spolupráca so školami môže pomôcť v identifikovaní nadaných žiakov a ich ďalšej podpore, či už ide o základné, stredné, štátne alebo súkromné školy.
V škole trávia žiaci niekedy aj tretinu dňa, a preto sa stáva veľmi dôležitým miestom na identifikovanie talentovaného žiaka, rozvoj jeho potenciálneho nadania, ale aj miestom povzbudenia a motivácie. Zároveň však škola môže mať problém s podchytením vzdelávania nadaných žiakov a vytvorením dostatočne stimulujúceho prostredia pre nich.
Mensa rada pomôže a podporí školy, ktoré majú záujem o spoluprácu a chcú vytvoriť lepšie podmienky na vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov.
Podmienkou spolupráce medzi školou a Mensou je realizácia IQ testov detí minimálne raz do roka na dobrovoľnej báze. Aktívny monitoring talentovaných detí je pochopiteľne s predošlým súhlasom rodičov.
Vznikne tak stimulujúce prostredie pre nadané deti spoluprácou s detskou Mensou – Spoločenstvom Kempelena a spolu so školou sa rozvíjajú projekty rozvoja nadaných detí. Škola je zaradená do zoznamu spolupracujúcich s Mensou Slovensko a môže využívať branding cez logo na web stránke školy, roll-up na mieste, tričká alebo nálepky s logom.

Ak máte záujem nadviazať spoluprácu, kontaktujte nás prosím na email: [email protected].

Spolupracujúce školy:

Bratislavský kraj:                                                   

 • ZŠ v Lozorne, Staničná 631, Lozorno
 • ZŠ Tupolevova 20, Bratislava
 • ZŠ Školská 49, Vinosady
 • ZŠ Hlboká cesta 4, Bratislava
 • ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava
 • ZŠ Dr. Ivana Dérera, Jelenia 16, Bratislava
 • ZŠ Žitavská 1, Bratislava
 • ZŠ Plickova 9, Bratislava

Trnavský kraj:

 • Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava
 • ZŠ s MŠ Bučany, Hlavná ulica 155/116, Bučany

Trenčiansky kraj:

 • Gymnázium Púchov, ul. 1.mája 905, Púchov
 • ZŠ Mládežnícka 16, Púchov
 • ZŠ s MŠ Bolešov 276

Banskobystrický kraj:

 • 1. Súkromné Banskobystrické gymnázium, Banská Bystrica
 • ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica
 • ZŠ Kukučínova 480/6, Detva
 • ZŠ Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8, Banská Bystrica

Žilinský kraj:

 • ZŠ s MŠ Oravské Veselé 377, Oravské Veselé
 • ZŠ Bytča, Ulica mieru 1235, Bytča
 • ZŠ Rudina 443, Rudina
 • Gymnázium sv.Andreja, Námestie A. Hlinku, Ružomberok
 • ZŠ s MŠ Oravská Polhora 130
 • ZŠ Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou

Košický kraj:

 • Súkromná základná škola Lermontovova 1, Košice
 • ZŠ Klátovská 56, Nižný Klátov
 • ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice
 • Gymnázium Trebišovská 12, Košice
 • ZŠ Mateja Lechkého, Košice
 • ZŠ s MŠ Školská 3, Poproč

Prešovský kraj:

 • ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa
 • ZŠ v Raslaviciach, Toplianska 144, Raslavice
 • ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
 • ZŠ Komenského 2, Svit
 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24, Humenné