Kontakty

Sídlo a korešpondenčná adresa:
Mensa Slovensko
Ľ. Fullu 15, 84105 Bratislava
IČO: 31744001
DIČ: 2020945157

Rada Mensy Slovensko
Predsedníčka Darina Peterková <[email protected]>
pondelok-piatok 8:00-10:00 tel.: 0903 878 862
1. podpredsedníčka Dália Tomášová <[email protected]>
2. podpredsedníčka Hana Dojčanová <[email protected]>
Hospodár Henrich Kriško <[email protected]>
Jednateľ Miroslav Macko <[email protected]>
tel.: 0905 915 793
Člen rady Martin Florovič <[email protected]>
Členka rady Tamara Krčík Babjáková <[email protected]>
Člen rady Marián Zahradník <[email protected]>
Člen rady Marek Michlík <[email protected]>
Kontrolná skupina Mensy Slovensko
Člen Hoang Trung Dang <[email protected]>
Členka Dáša Bukovská <[email protected]>
Členka Mária Svoreňová <[email protected]>
Rozhodca sporov
Peter Hudec <[email protected]>

Miestne skupiny
Bratislava Hana Dojčanová <[email protected]>
Košice Tamara Krčík Babjáková <[email protected]>
Lučenec Ľubomír Činčura <[email protected]>
Prešov Zdenka Danková <[email protected]>
Zvolen Jozef Pinka <[email protected]>
Žilina Matej Papšo <[email protected]>
Ďalšie aktívne osoby
Tajomníčka Irena Chrapanová <[email protected]>
Certifikáty Soňa Jantová <[email protected]>
Koordinátorky súťaže IQ olympiáda Darina Peterková <[email protected]>
Infolinka pre IQ olympiádu 8:00–18:00 Darina Peterková tel.: +421 940 361 736
Čestná predsedníčka súťaže IQ olympiáda Daniela Metesová <[email protected]>
Splnomocnenkyňa pre spoluprácu so školami Tamara Krčík Babjáková <[email protected]>
Koordinátor SIGHT Hana Dojčanová <[email protected]>
Šéfredaktorka časopisu Helena Rojkovičová <[email protected]>
Grafika časopisu a správca webu Marek Michlík <[email protected]>
Správa adries pre posielanie časopisu Irena Chrapanová <[email protected]>
Uverejňovanie časopisov Mensa na web Oldřich Slížek <[email protected]>
Čestná predsedníčka Mensa Slovensko Anna Sýkorová

Bankový účet

Všeobecné číslo účtu: 2100707619 / 8330 (FIO banka)
IBAN: SK29 8330 0000 0021 0070 7619, SWIFT/BIC: FIOZSKBA

Číslo účtu pre členské príspevky: 2947162570/1100 (Tatra banka)
IBAN: SK75 1100 0000 0029 4716 2570, SWIFT/BIC: TATRSKBX