Voľby do Mensy Slovensko 2021

Drahí mensania, mensanky, priaznivci Mensy Slovensko

Dovoľte mi vyzvať vás na zasielanie návrhov na členov do orgánov Mensy Slovensko.

 

Voľby budú v máji 2021 a voliť sa bude:

Jeden predseda alebo predsedníčka

Osem členov Rady Mensy

Traja členovia Kontrolnej skupiny.

 

Každý člen Mensy môže navrhnúť jedného kandidáta na predsedu, ôsmych kandidátov na členov Rady Mensy a troch členov Kontrolnej skupiny. Návrhy môže poslať člen so zaplateným členským.

Navrhovať kandidátov môžete do 31. 12. 2020, a to elektronicky: na [email protected] alebo aj listom na adresu Notársky Úrad, JUDr. Tatiana Sweighoferová, Námestie Martina Benku 26, Bratislava 1, 811 07.

Navrhnúť je možné osobu aj bez jej vedomia, a aj do viacerých orgánov. Je možné navrhnúť aj sám seba.

Viac informácii nájdete na zverejnenom volebnom poriadku: Volebný poriadok Mensa Slovensko 2021 | Mensa Slovensko

 

za Volebnú komisiu Mensy Slovensko,

Tomáš Gál