Voľby do orgánov Mensy International 2021

Doplnené info 14.4.2021 - tí čo ste sa prihlásili na elektronickú voľbu, dostanete volebný kľúč 15.4.2021

Úprava pôvodného harmonogramu volieb do MI (20.3.2021):

Kvôli  stále trvajúcim pandemickým opatreniam , Mensa International upravila časový harmonogram volieb do Mensy International.

Bude sa voliť len kandidát na pozíciu medzinárodného riaditeľa pre rozvoj z dvoch existujúcich kandidátov (International Director of Development). Každá z ďalších troch pozícií (medzinárodný predseda (International Chairman), medzinárodný administratívny riaditeľ (International Director – Administration) a medzinárodný pokladník (International Treasurer) mala na každú pozíciu iba jedného nominovaného kandidáta, takže títo kandidáti sú vyhlásení za zvolených a o týchto pozíciách sa ďalej nehlasuje.

Upravený časový harmonogram elektronického hlasovania

Ak ste sa neprihlásili na elektronické hlasovanie priamo do MI, máte možnosť prihlásiť sa na volebna.komisia@mensa.sk do 27.marca 2021, vrátane . Na túto adresu pošlite vaše meno a priezvisko, členské číslo a potvrdenú emailovú adresu. Národná Mensa potvrdí platnosť údajov svojich členov Medzinárodnej volebnej komisii (International Election Committee, ďalej IEC), ktorá vám pošle prostredníctvom Civica Election Services váš jedinečný kód. Hlasovať môžu len členovia, ktorí majú k 31.marcu platné členstvo, teda zaplatené členské.

Elektronické hlasovanie môžete absolvovať od 15. apríla do 15. mája .

Upravený časový rozvrh pre poštové hlasovanie

Aby sa člen mohol zúčastniť hlasovania, musí mať k 31.marcu status svojho členského good standing (znamená zaplatené členské) . Hlasovanie poštou začína s pečiatkou na obálke 15. apríla a končí 15. mája, všetky hlasovacie obálky doručené po tomto dátume sú neplatné. Adresa na odosielanie poštových zásielok: Notársky Úrad, JUDr. Tatiana Sweighoferová, Námestie Martina Benku 26, Bratislava 1, 811 07. Na vonkajšej obálke musí byť označenie International Mensa Ballot, rovnako ako na vnútornej.

Termín 5. júna pre IEC na oznámenie výsledkov.

Všetko ostatné platí, ako je uvedené v pôvodnom dokumente: https://www.mensa.sk/dokument/volby-do-organov-mensy-international-2021. https://www.mensa.sk/novinky/volby-do-organov-mensy-international-2021

IEC odporúča elektronickú formu hlasovania, ale je to na vás, ktorú si vyberiete.

 

Hana Dojčanová

Zástupkyňa Mensy Slovensko v Mense International (IBD)