Mimoriadna situácia do odvolania

Kvôli vývinu pandemickej situácie stále platí zrušenie všetkých klubovní , spoločenských aktivití a exkurzií do odvolania. Plánované prednášky i všetky akcie budú v neskorších náhradných termínoch. Opatrenia sú predovšetkým kvôli prevencii. Prosíme o dodržiavanie všetkých pokynov.