Akcie

Nachádzate sa na webstránke, kde majú členovia Mensy Slovensko možnosť informovať o najbližších spoločných akciách. Na akcie sa môžu prihlasovať tak samotní členovia, ako aj nečlenovia - priatelia a rodinní príslušníci. Po kliknutí na názov akcie uvidíte viac informácií o konanej akcii a budete mať možnosť prihlásiť sa.

Niektoré akcie sú iba pre členov Mensa Slovensko. Zoznam a obsah skrytých akcií sa zobrazujú iba prihláseným členom.

Ak si chcete pozrieť staršie akcie, navštívte archív akcií.

 

jan 25

 Napriek technickej dobe, v ktorej žijeme, stále je najdôležitejšia osobná komunikácia medzi ľuďmi. Vieme však podať svoje myšlienky a názory správnou formou?

Workshop bude zameraný na kritické myslenie a argumentáciu v praxi. Účastníčky a účastníci zistia, ako ľudia spracúvajú informácie, čo to je kritické myslenie a ako odovzdávať informácie a argumenty tak, aby odovzdanie bolo efektívne.

Workshop povedie Jakub Kobela.

feb 08

Prezentácie kolektívnej monografie SEVS "Európa v ohrození", autorov Jozef Vlčej a kol. Viacerí sa môžu pýtať, prečo názov Európa v ohrození a či sa nejedná o katastrofický scenár. Cieľom nie je vystrašiť, ale upozorniť na aktuálne problémy Európy a hľadať možnosti ich riešení. Európa a všeobecne euroatlantický priestor zažívajú po skončení studenej vojny vlnu eufórie, ktorá sa premietla do Maastrichtskej zmluvy, zameriavajúcej sa na hlbšiu integráciu členských krajín Európskej únie v podobe ambicióznych projektov ako spoločná menová zóna a schengenský priestor.

feb 22

doc.MUDr.Alexandra Bražinová, PhD., MPH je epidemiologička, pôsobí na Ústave epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dlhodobo sa venuje epidemiológii neinfekčných chorôb, najmä duševných porúch, samovrážd a úrazov mozgu. Spolupracuje s Ligou za duševné zdravie, pre ktorú koordinuje program na rozvoj sociálnych zručností u malých detí Zippyho kamaráti. Ovládame však tieto zručnosti, my dospelí? Zo života vieme, že len samotné vysoké IQ nestačí, v interaktívnej prednáške, workshope si budeme môcť precvičiť aj riešenie niektorých životných situácií.

máj 04

Pravidelné jarné stretnutie Mensy Slovensko pri príležitosti 25. výročia založenia MS. Ubytovanie v Trenčianskych Tepliciach v Penzióne - Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov http://www.dszsu.sk/. Miesto stretnutia obklopuje prekrásne prostredie Strážovskej vrchoviny.

júl 04

Stretnutie na americkom kontinente bude v roku 2018 v Indianapolise. Prihlasovanie od 1.novembra 2017 na http://ag.us.mensa.org/.

aug 01

EMAG - európske stretnutie mensanov bude v roku 2018 v Belehrade. Sledujte a prihlasujte sa na http://emag.mensa.rs/.