Akcie

Nachádzate sa na webstránke, kde majú členovia Mensy Slovensko možnosť informovať o najbližších spoločných akciách. Na akcie sa môžu prihlasovať tak samotní členovia, ako aj nečlenovia - priatelia a rodinní príslušníci. Po kliknutí na názov akcie uvidíte viac informácií o konanej akcii a budete mať možnosť prihlásiť sa.

Niektoré akcie sú iba pre členov Mensa Slovensko. Zoznam a obsah skrytých akcií sa zobrazujú iba prihláseným členom.

Ak si chcete pozrieť staršie akcie, navštívte archív akcií.

 

feb 03

Priatelia, ako vždy sa na Vás tešíme.

feb 04

Základom spoločnosti boli vždy komunity jednotlivcov. Aké príbehy a zákonitosti ovplyvňujú náš pohľad na svet a komunity ľudí v ktorých žijeme? Naozaj vytvárame necitlivý svet zbožšťujúci materialistický racionalizmus?

Naša spoločnosť stojí pred obrovskou úlohou prepojiť zomierajúce miestne spoločensko-hospodárske vzťahy s informačnými riešeniami, a nie čakať, kým pretrvávajúce väzby odvrhnuté vyčerpaním alebo niekoho prisvojovaním zhynú.  Rovnako je dôležité zachovať a zveľaďovať aj hodnoty prírodných a kultúrno-spoločenských väzieb a kapitálu.

máj 12

Budeme robiť nové prihlasovanie v roku 2021.

máj 29

Na každoročnom Valnom zhromaždení Mensy Slovensko zhodnocujeme činnosť v organizácii za uplynulý rok , prinášame nové podnety a schvaľujeme rozpočet na nasledujúci rok. Na VZ MS 2021 sa uzavrú aj voľby do orgánov našej organizácie. O voľbách vás bude priebežne informovať volebná komisia: volebna.komisia@mensa.sk . Pevne dúfame, že sa už budeme môcť stretnúť naživo.

júl 28

Prihláste sa na európske stretnutie mensanov s výnimočnou atmosférou.. Všetky info a prihlasovanie : emag.mensa.cz a na emag@mensa.cz.

Európske stretnutie mensanov, kam chodia mensania z celého sveta. Podujatie plné prednášok, exkurzií, turistických a kultúrnych programov. A najmä stretnutí so zaujímavými ľuďmi.

aug 24
Všetky tohtoročné medzinárodné stretnutia sa presunuli o rok, ale všetci veríme, že sa do budúceho roka pandémie zbavíme.
V roku 2021 oslávi Mensa 75.výročie svojho založenia a preto vás pozývame na nezabudnuteľné stretnutie.