Akcie

Nachádzate sa na webstránke, kde majú členovia Mensy Slovensko možnosť informovať o najbližších spoločných akciách. Na akcie sa môžu prihlasovať tak samotní členovia, ako aj nečlenovia - priatelia a rodinní príslušníci. Po kliknutí na názov akcie uvidíte viac informácií o konanej akcii a budete mať možnosť prihlásiť sa.

Niektoré akcie sú iba pre členov Mensa Slovensko. Zoznam a obsah skrytých akcií sa zobrazujú iba prihláseným členom.

Ak si chcete pozrieť staršie akcie, navštívte archív akcií.

 

máj 04

Pravidelné jarné stretnutie Mensy Slovensko pri príležitosti 25. výročia založenia MS. Ubytovanie v Trenčianskych Tepliciach v Penzióne - Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov http://www.dszsu.sk/. Miesto stretnutia obklopuje prekrásne prostredie Strážovskej vrchoviny.

máj 04

Pred začiatkom Jarného stretnutia Mensy Slovensko v Trenčianskych Tepliciach sa nám podarilo vybaviť exkurziu do závodu Makyta v Púchove, podniku, ktorý je stále najväčším zamestnávateľom v odevnom priemysle na Slovensku. História tejto spoločnosti sa datuje už od roku 1939. V súčasnosti pracuje s najmodernejšími technológiami v tejto oblasti priemyslu.

Stretneme sa pred hlavným vchodom o 10.45, exkurzia začne o 11.00. Sprevádzať nás bude obchodná riaditeľka Makyty Púchov Ing. Erika Vidomanová.
 

máj 04

V rámci jarného stretnutia sme vybavili keramický workshop pre tvorivých ľudí.

Dobrovoľný príspevok, minimálne 3 Eurá. Prosím prihlasujte sa nižšie.

Stretneme sa pred hlavným vchodom školy o 14.15.

máj 07
Už sme boli vo viacerých "priehradách", tentokrát sa nám podarilo v rámci jarného stretnutie vybaviť návštevu vodného diela Nimnica. Stretneme sa 9.45 na parkovisku pod admin. budovu ( podlhovastá – bielo-modrá fasáda),ktorá sa nachádza hneď nad priehradou na ľavom brehu.
 
 
máj 09

IQ olympiáda 2018 - Stred - Regionálne kolo - stredné Slovensko - Žilina.

Semifinále IQ olympiády 2018 v Žiline dňa 09.05.2018.

máj 17

UMELÉ UMENIE – MôŽE POČÍTAČ VYTVORIŤ UMELECKÉ DIELO ?

máj 26
Valné zhromaždenie Mensy Slovensko, na ktorom sa vyhodnotí uplynulý rok v našej organizácii, prednesú sa návrhy na ďalšiu prácu a uzavrie sa voľba ombudsmana na nasledujúce 2 roky.
Informácie bude priebežne oznamovať volebná komisia.
 
Účasť čo najväčšieho počtu mensanov je žiadúca:-)
máj 31

Pred desiatimi rokmi sme sa s ním v klubovni Mensy rozprávali o význame a zmysle literatúry v dobe, keď knihy vytláčajú elektronické médiá a vznikajúce sociálne siete. Čo všetko sa odvtedy zmenilo?

jún 14

Hmyz ... Pre jedného milí spoločníci, pre druhého otravná háveď. A pre tretieho zaujímavý zdroj potravy. Pri tejto prednáške sa dozviete všetko o entomafagii, čiže využitia hmyzu ako potravy. V Európe a Severnej Amerike  je to skôr raritou alebo doslova považované za niečo nechutné, ale mnoho kultúr v Ázii, Afrike alebo Južnej Amerike bežne hmyz konzumuje. Hmyz ako taký je výborným zdrojom proteínov, a mohol by vyriešiť problémy s dostupnosťou potravy v mnohých problémových regiónoch sveta.

Stránky