Akcie

Nachádzate sa na webstránke, kde majú členovia Mensy Slovensko možnosť informovať o najbližších spoločných akciách. Na akcie sa môžu prihlasovať tak samotní členovia, ako aj nečlenovia - priatelia a rodinní príslušníci. Po kliknutí na názov akcie uvidíte viac informácií o konanej akcii a budete mať možnosť prihlásiť sa.

Niektoré akcie sú iba pre členov Mensa Slovensko. Zoznam a obsah skrytých akcií sa zobrazujú iba prihláseným členom.

Ak si chcete pozrieť staršie akcie, navštívte archív akcií.

 

feb 22

doc.MUDr.Alexandra Bražinová, PhD., MPH je epidemiologička, pôsobí na Ústave epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dlhodobo sa venuje epidemiológii neinfekčných chorôb, najmä duševných porúch, samovrážd a úrazov mozgu. Spolupracuje s Ligou za duševné zdravie, pre ktorú koordinuje program na rozvoj sociálnych zručností u malých detí Zippyho kamaráti. Ovládame však tieto zručnosti, my dospelí? Zo života vieme, že len samotné vysoké IQ nestačí, v interaktívnej prednáške, workshope si budeme môcť precvičiť aj riešenie niektorých životných situácií.

feb 27

Pravidelné zasadnutie Rady Mensy Slovensko.

mar 22

Aké je miesto náboženstiev v súčasnosti? Potrebujeme ich a prečo? Už viackrát sme sa s Mense stretli s požiadavkou pripraviť prednášku na túto tému. Interaktívna diskusia o viere a troch hlavných monoteistických náboženstvách nám ponúkne pohľad na jej hlavné otázky .

Sú židia veľmi bohatí? Vážia si moslimovia iné náboženstvá? Odporuje si kresťanstvo s vedou? Je viera a náboženstvo pozitívnou silou v spoločnosti? O čom a ako s agnostikmi a ateistami? Ako hovoriť s mladou generáciou? Proste stretne sa kresťan, moslim a žid...

apr 05

Ďalšia klubovňa mimo klubovne. Podarilo sa nám vybaviť unikátnu exkurziu do Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku, ktorá je ojedinelá nielen u nás, ale aj v rámci zahraničia. Prezentuje historické počítače vyvinuté, alebo používané najmä v SAV a v spolupracujúcich organizáciách od roku 1956 v kontexte so svetovým vývojom počítačov. Prezentácia bude len pre nás, mimo pracovných hodín a sprevádzať nás bude riaditeľ múzea doc. Ing. Martin Šperka, PhD . Vyšiel nám v ústrety, tak príďte včas.

apr 19

Titulok je viac, ako odvážny , ale tento krátky seminár vysvetlí aktuálnu situáciu v zdieľaní ľudského poznania a vzniku akademických pirátov bojujúcich za slobodu k prístupu nových poznatkov. Povieme si prečo vlastne vedci publikujú, o tom že vedecké časopisy sú vlastne dobrý biznis a aj to ako vlastne vznikol  slávny Sci-Hub. Seminár si nedáva za cieľ zodpovedať etickú dilemu duševného vlastníctva výsledkov výskumu ale skôr chce otvoriť diskusiu na túto tému.

Prednášateľ: Martin Weis učí a pracuje na Slovenskej technickej univerzite

máj 04

Pravidelné jarné stretnutie Mensy Slovensko pri príležitosti 25. výročia založenia MS. Ubytovanie v Trenčianskych Tepliciach v Penzióne - Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov http://www.dszsu.sk/. Miesto stretnutia obklopuje prekrásne prostredie Strážovskej vrchoviny.

máj 26

Valné zhromaždenie Mensy Slovensko, na ktorom sa vyhodnotí uplynulý rok v našej organizácii, prednesú sa návrhy na ďalšiu prácu a uzavrie sa voľba ombudsmana na nasledujúce 2 roky.

Účasť čo najväčšieho počtu mensanov je žiadúca:-)

júl 04

Stretnutie na americkom kontinente bude v roku 2018 v Indianapolise. Prihlasovanie od 1.novembra 2017 na http://ag.us.mensa.org/.

aug 01

EMAG - európske stretnutie mensanov bude v roku 2018 v Belehrade. Sledujte a prihlasujte sa na http://emag.mensa.rs/.