Milí priatelia, mensania,

keďže nastal čas obnovenia členstva, dostali sme viacero oprávnených otázok: "Prečo si mám obnoviť členstvo v Mense aj ja?" Správna otázka, na správnom mieste a v správnom čase.
 
Za Radu Mensy môžeme povedať, že byť mensanom nie je len vecou výhod. Dostávať celoročný časopis, navštevovať pravidelne klubovne so skvelými témami a s možnosťou online záznamu, chodiť na jarné a jesenné stretnutia na Slovensku, zúčastniť sa Európskej alebo celosvetovej konferencie Mensy, možnosť cestovať a využívať sieť mensanov na skoro všetkých kontinentoch (SIGHT), či dokonca budovať „vlastnú značku“ a prestíž je skvelé – ale nie jediným posolstvom Mensy. Ide nám o viac.
Nemáme teraz na mysli preambulu, v ktorej sa spomína, že cieľom Mensy je využitie inteligencie v prospech ľudstva, alebo vytváranie stimulujúceho intelektuálneho a spoločenského prostredia. Máme na mysli iné veci.
 
Vďaka členskému príspevku dokážeme podporiť skupiny a aktivity, na ktoré sa nie vždy pamätá. Nadané deti, ich potreby a začínajúca Detská Mensa. Podpora inovatívnych nápadov našich členov a ich realizácia. Osveta historických osobností, ktoré so svojou výnimočnosťou ovplyvnili okolie. Celoslovenská IQ olympiáda, prednášky na školách alebo samotné IQ testovania by sa bez dobrovoľníckej činnosti členov a následnej podpory Mensy len ťažko realizovali.
 
Preto sa Vám chceme poďakovať, že zostávate v Mense a podporujete dobrú myšlienku. :-)
 
Informácie o výške členského príspevku a spôsoboch platby nájdete na webe: https://www.mensa.sk/clensky-prispevok
 
Ďakujeme.
Vaša Mensa