Voľby

Milí mensania, mensanky,

Dovoľte nám vyzvať vás na zasielanie návrhov kandidátov do volieb 2023 na  členov/členky orgánov Mensa Slovensko.

Voľby prebehnú v decembri 2023

Nakoľko Rada Mensy Slovensko rezignovala ku dňu 30. 9. 2023 a zároveň vyzvala KS, aby podala demisiu k rovnakému termínu, voľby sa budú konať pred týmto termínom.

Voliť budeme:

 • členov/členky rady, 
 • členov/členky kontrolnej skupiny 
 • predsedu/predsedníčku. 

Volebná komisia očakáva vaše návrhy na kandidátov do 31. marca 2023.

Ustanovenie k voľbám 2023

 1. Každý člen Mensy môže navrhnúť:
  • jedného kandidáta na predsedu/ predsedníčku,
  • ôsmych kandidátov na členov Rady Mensy
  • troch členov Kontrolnej skupiny.
 2. Navrhovať môže člen Mensy aj sám seba.
 3. Návrhy môžu podávať členovia Mensa Slovensko, ktorí majú v čase podania návrhu zaplatený členský, viac na  https://www.mensa.sk/clensky-prispevok
 4. Kandidát musí byť členom Mensa Slovensko.
 5. Navrhovateľ nemá povinnosť zisťovať súhlas navrhovaného kandidáta, súhlas s prijatím kandidatúry preverí volebná komisia.
 6. Návrhy je možné podávať:
  • e-mailom  na adresu volby@mensa.sk, na ktorý sa obracajte aj v prípade otázok,
  • poštou na Notársky úrad, JUDr. Tatiana Schweighoferová, Záhradnícka 7, 811 07 Bratislava 1.
 7. Volebný poriadok nájdete po prihlásení na stránku Mensa SK na https://www.mensa.sk/dokument/volebny-poriadok-2022-23

Volebná komisia