Voľby 2021

V roku 2021 sa budú konať voľby do orgánov Mensy Slovensko.
Profily kandidátov si môžete prečítať tu: https://www.mensa.sk/volby/predstavenie-kandidatov
Na tomto mieste budú priebežne aktualizované informácie a odkazy na súvisiace články a dokumenty.

Volebná komisia bola menovaná Radou MS a pracuje v tomto zložení.

  • Tomáš Gál
  • Alexander Trstenský
  • Miroslav Žiak

Svoje pripomienky, námety alebo návrhy posielajte na adresu volebna.komisia@mensa.sk.

31.10.2020 bol schválený Volebný poriadok na rok 2021

 

 

Staršie

Voľby v podmienkach pandémie - info

Výsledky volieb na funkciu Rozhodca sporov.