Voľby

30.11.2022

Milí mensania, mensanky,

Dovoľte nám vyzvať vás na zasielanie návrhov kandidátov do volieb 2023 na  členov/členky orgánov Mensy Slovensko.

Voľby prebehnú v máji  2023. Voliť budeme: 

- členov/členky rady, 

- členov/členky kontrolnej skupiny 

- predsedu/predsedníčku. 

Volebná komisia očakáva vaše návrhy na kandidátov do 31.12.2022.

 

1. Každý člen Mensy môže navrhnúť:

  • jedného kandidáta na predsedu/ predsedníčku,
  • ôsmych kandidátov na členov Rady Mensy
  • troch členov Kontrolnej skupiny.

 

2. Navrhovať môže člen Mensy aj sám seba.

 

3. Návrhy môžu podávať členovia Mensy, ktorí majú v čase podania návrhu zaplatený členský príspevok na rok 2022, viac na  https://www.mensa.sk/clensky-prispevok

 

4. Kandidát musí byť členom Mensy Slovensko.

 

5. Navrhovateľ nemá povinnosť zisťovať súhlas navrhovaného kandidáta, súhlas s prijatím kandidatúry preverí volebná komisia.

 

6. Návrhy je možné podávať:

a) e-mailom v termíne do 31. decembra 2022 na adresu  volby@mensa.sk , na ktorý sa obracajte aj v prípade otázok,

b) poštou na Notársky úrad, JUDr. Tatiana Schweighoferová, Záhradnícka 7, 811 07 Bratislava 1

 

7. Volebný poriadok nájdete po prihlásení na stránku Mensa SK na https://www.mensa.sk/dokument/volebny-poriadok-2022-23

 

Volebná komisia