Voľby

doplnenie 15.5.2022

VOĽBY ROZHODCU SPOROV 2022

Voľby budú elektronické, poštou alebo osobne na Valnom zhromaždení  https://www.mensa.sk/akcie/valne-zhromazdenie-mensy-slovensko-spojene-s-volbou-rozhodcu-sporov

Elektronické hlasovanie (e-voľby) a poštou začínajú 16.5.2022.

Osobne voliť je možné na VZ v Bratislave 28.5.2022

Informácie o voľbách sú uverejnené na intranete Mensy Slovensko: https://www.mensa.sk/novinky/volby-rozhodcu-sporov-2022  ako aj v čísle 2/2022 nášho časopisu. 

 

Pre účasť elektronickým hlasovaním (e-voľby) upozorňujeme na nevyhnutné:

1) aby sme na vás mali aktuálnu adresu

2) aby ste v deň spustenia e-volieb mali zaplatené členské

____________________________________

 

doplnenie 26.10.2021

VOLBY_2021_2

Voľby v riadnom termíne neboli uskutočnené. 

Konajú sa opakované voľby  v decembri 2021, pozri NOVINKY: https://www.mensa.sk/novinky/opakovane-volby-2021

_____________________________________

Starý text:

V roku 2021 sa konajú voľby do orgánov Mensy Slovensko podľa volebného poriadku schváleného 31. 10. 2020.
Profily kandidátov si môžete prečítať tu: https://www.mensa.sk/volby/predstavenie-kandidatov
 

Volebná komisia bola menovaná Radou MS a pracuje v tomto zložení.

  • Tomáš Gál
  • Alexander Trstenský
  • Miroslav Žiak

Hlasovací lístok pre elektronické hlasovanie je aktívny od 24. 5. 2021 do 28. 5. 2021

 

Staršie informácie:

Voľby v podmienkach pandémie - info

Výsledky volieb na funkciu Rozhodca sporov.