Voľby 2023

Milí mensania, mensanky,

 

VOĽBY SÚ UKONČENÉ - VÝSLEDKY VOLIEB

 

Volebná komisia

 

Nakoľko Rada Mensy Slovensko rezignovala ku dňu 30. 9. 2023 a zároveň vyzvala KS, aby podala demisiu k rovnakému termínu, voľby sa budú konať pred týmto termínom.​​​​​​​

USTANOVENIE K VOĽBÁM 2023

Na základe demisie, ktorú rada Mensy Slovensko podala dňa 18.01.2023 ku dňu 30.09.2023, rozhodla volebná komisia o voľbách 2023 nasledovne:

  • Voľby 2023 sa budú konať v termíne od 14.08.2023 do 09.09.2023, aby sa novozvolení funkcionári mohli ujať výkonu funkcie dňa 01.10.2023.
  • Voliť sa bude predseda rady Mensy Slovensko, členovia rady Mensy Slovensko a členovia kontrolnej skupiny.
  • Voliť sa bude môcť všetkými spôsobmi, aké určujú stanovy – poštou, elektronicky alebo osobne na mimoriadnom valnom zhromaždení.
  • Do hlasovania budú zaradené volebné lístky členov Mensy, ktorí majú v deň volieb zaplatený členský príspevok na rok 2023.
  • Voľby budú vyhodnotené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 09.09.2023.

 

TERMÍNY A SPÔSOBY HLASOVANIA

Poštou alebo doručovacou službou: 14.08.2023 – 04.09.2023

Oprávnený volič môže hlasovať zaslaním volebného lístka poštovou prepravou alebo doručovacou (kuriérskou) službou na adresu: Notársky úrad, JUDr. Tatiana Schweighoferová, Záhradnícka 7, 811 07 Bratislava. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovú alebo kuriérsku prepravu podľa podacej pečiatky. Volebný lístok musí byť v čistej zalepenej obálke, ktorá je vložená do ďalšej obálky, na ktorej je uvedená spätná adresa voliča, označenie „Voľby Mensa" a vlastné členské číslo voliča. Členské číslo je možné uviesť aj z vnútornej strany vonkajšej obálky. Údaj o členskom čísle slúži na spojenie odosielateľa so zoznamom. Jedna poštová zásielka môže obsahovať iba jeden volebný lístok, inak je takto odovzdaný hlas neplatný. Osobné doručenie do sídla notárskeho úradu je vylúčené.

Obálky s hlasovacími lístkami zaslanými poštou budú otvárané po overení platnosti členstva na mimoriadnom valnom zhromaždení. Do hlasovania nebudú zaradené listy bez adresy odosielateľa z dôvodu overenia platnosti členstva a volebné lístky, ktoré nebudú vložené do druhej čistej zalepenej obálky, kvôli zachovaniu tajnosti hlasovania.

Volebný lístok je súčasťou tohto vydania časopisu a taktiež ho je možné stiahnuť po prihlásení sa na webovej stránke Mensy Slovensko. (Odkaz na volebný lístok)

Elektronicky: 21.08.2023 – 08.09.2023

Podrobné pokyny k voľbám elektronickou formou budú upresnené na webovej stránke Mensy Slovensko a zaslané oprávneným voličom do e-mailovej schránky, ktorú má Mensa Slovensko evidovanú ako kontaktnú e-mailovú adresu. Za správnosť e-mailovej adresy zodpovedá člen v spolupráci s tajomníkom Mensy Slovensko.

Dávame vám do pozornosti, aby ste si najneskôr do 15. 8. 2023 overili správnosť svojej emailovej adresy, ktorú máme v našej databáze. Táto emailová adresa bude použitá pre elektronické voľby. Správnosť emailovej adresy si môžete overiť u tajomníka na [email protected].

Osobne: 09.09.2023

Osobné hlasovanie bude prebiehať na mimoriadnom valnom zhromaždení. Členovia, ktorí budú voliť na mimoriadnom valnom zhromaždení, budú mať možnosť odovzdať hlasovací lístok na mieste, kde budú mať k dispozícii čisté obálky.

Miestom konania volieb je Klubovňa Mensy na adrese Konventná 11, prízemie vľavo, Bratislava -  Staré Mesto od 14:00 do 15:00 hod. (https://www.mensa.sk/akcie/mimoriadne-valne-zhromazdenie-mensy)

Profily kandidátov spolu s volebným lístkom sú samostatnou (nezviazanou) prílohou vydania časopisu a tiež sú zverejnené na webovej stránke Mensy Slovensko. (https://www.mensa.sk/archiv/volby/predstavenie-kandidatov?field_taxonomy_tid_1=24)

 

Termíny platby členských prípevkov pre získanie hlasovacieho práva.

 

Volebná komisia