Novinky

Pozvánka na nomináciu kandidátov do volieb Medzinárodnej Mensy

V súlade s článkom 10 ústavy Mensy vyzýva Medzinárodná volebná komisia (IEC) na registráciu kandidátov a nominácie do týchto medzinárodne volených funkcií:

° MEDZINÁRODNÝ PREDSEDA

° MEDZINÁRODNÝ RIADITEĽ - SPRÁVA

° MEDZINÁRODNÝ ROZVOJ RIADITEĽA

° MEDZINÁRODNÝ POKLADNÍK

Registrácia kandidátov

Kandidáti do volieb v roku 2021 sa musia osobne zaregistrovať a tak prejaviť záujem o nomináciu na konkrétnu pozíciu.Oprávnení členovia môžu zaregistrovať svoj záujem o nomináciu vyplnením registračného formulára a predložením dokumentácie.

UNIKATNY PROJEKT - SUMMERSCHOOL

Ahojte,  

 

na Slovensku vzniká unikátny projekt Lifbee Academy, ktorý sa snaží prepojiť biznisovo zmýšľajúcich ľudí s vedcami, ITčkármi a dizajnérmi. Spájajúcou témou sú biotechnológie, ktoré sú samé o sebe fascinujúce. O to viac, ak objavíte nové príležitosti a aplikuje biotechnológie do oblastí, kde ešte neboli. Napríklad nábytok vyrábaný prostredníctvom biofabrikácie pomocou húb. 

 

Volebná komisia 2021

Milí priatelia, momentálne funguje volebná komisia, ktorá pripravuje voľby rozhodcu sporov 2020. Do 30.júna 2020 musíme vymenovať volebnú komisiu 2021, ktorá bude pripravovať voľby do orgánov Mensy Slovensko 2021. Svoje návrhy na člena volebnej komisie 2021 posielajte na rada@mensa.sk do 15.júna 2020. Navrhovaný člen musí mať zaplatené členské za rok 2020 a nesmie kandidovať vo voľbách 2021. Voľby do orgánov Mensy Slovensko 2021 budú na pozície predseda Rady Mensy, členovia Rady Mensy a členovia Kontrolnej  skupiny.

Mimoriadna situácia do odvolania

Kvôli vývinu pandemickej situácie stále platí zrušenie všetkých klubovní , spoločenských aktivití a exkurzií do odvolania. Plánované prednášky i všetky akcie budú v neskorších náhradných termínoch. Opatrenia sú predovšetkým kvôli prevencii. Prosíme o dodržiavanie všetkých pokynov.

Registračný formulár pre nových členov

Do 2020 vstupujeme s milou novinkou. Spustili sme nový spôsob registrácie nových členov do našej registrácie. A to pomocou ľahko dohľadateľného formulára na našom webe: https://www.mensa.sk/clenstvo

Už nebudú potrebné minulé prihlášky a e-maily. :-)

Určite budeme ďalej optimalizovať, čo sa dá. Ak máte postrehy alebo ak si spomínate na vašu registráciu do Mensy a niečo by ste odporúčali zefektívniť, dajte vedieť napr. na mensa@mensa.sk

 

Všetko dobré v roku 2020!

Výsledky volieb do Mensy International 2019

Výsledky celosvetových volieb 2019 vedenia Mensy International členmi národných Miens:

The Chairman - Bjorn Liljevist from Sweden,

Director of Administration: Isabella Holz from Germany;

Treasurer: Rudi Challupner from Austria,

Director of Development: Bibiana Balanyi from Hungary..

 

The Director of Small National Mensas (DSNM) bol zvolený členmi IBD priamo::Mark Dettinger from Switzerland.

 

Všetkým blahoželáme.

Stránky