Novinky

Opakované voľby 2021

Pokyny k opakovaným voľbám 2021

Po tom, čo volebná komisia pozastavila a následne zrušila tohtoročné riadne voľby do orgánov Mensy Slovensko v máji tohto roku, bola zvolená nová volebná komisia, ktorej úlohou je pripraviť opakované voľby do Rady Mensy, Kontrolnej skupiny a na post predsedu/predsedníčky, ako aj riadne voľby rozhodcu sporov, ktoré sa budú konať na budúci rok v plánovanom termíne.

Volebná komisia rozhodla o opakovaných voľbách takto:

Opakované voľby 2021 a voľby 2022

Milí priatelia,

nakoľko sa budú opakovať voľby do orgánov Mensy 2021 a pripravujú sa voľby rozhodcu sporov 2022, bola vymenovaná nová volebná komisia v zložení:

Agáta Jurášková

Gabriela Masaryková

Joachim Dušan Fraňo

Bohumír Krátky

O príprave i priebehu volieb vás budú informovať.

 

 

Daruj 2 percentá pre Mensu

Vážení členovia a sympatizanti,

Aj v tomto roku máte možnosť poukázať podiel dane z príjmov fyzických osôb alebo právnických osôb zákonom určeným subjektom. O Váš príspevok sa podobne ako v minulých rokoch uchádza aj Mensa Slovensko.

Informácia k voľbám do orgánov Mensy Slovensko 2021

Doplnené info: voľby boli zneplatnené, budú sa opakovať.

Milé mensanky, milí mensania,

   voľby do orgánov Mensy Slovensko 2021 budú prebiehať on-linovo v dňoch 24. 5. 2021 – 28. 5. 2021.

 

Bude sa voliť jeden predseda/predsedníčka, Rada Mensy a Kontrolná skupina.

 

Voľby poštou: https://www.mensa.sk/node/1778

Voľby do Mensy Slovensko 2021

Drahí mensania, mensanky, priaznivci Mensy Slovensko

Dovoľte mi vyzvať vás na zasielanie návrhov na členov do orgánov Mensy Slovensko.

 

Voľby budú v máji 2021 a voliť sa bude:

Jeden predseda alebo predsedníčka

Osem členov Rady Mensy

Traja členovia Kontrolnej skupiny.

 

Každý člen Mensy môže navrhnúť jedného kandidáta na predsedu, ôsmych kandidátov na členov Rady Mensy a troch členov Kontrolnej skupiny. Návrhy môže poslať člen so zaplateným členským.

Výsledky referenda 2020

Výsledky referenda MENSA INTERNATIONAL v roku 2020 :

Všetky tri zmeny a doplnenia prešli podľa podmienok stanovených v ústave.

Zmena a doplnenie 1 - Hlasujúci ZA: 79,59%

Počet národných Mensa organizácií ZA 48 zo 49.

Žiadny medzinárodný predstaviteľ nesmie pôsobiť v rovnakej medzinárodne volenej funkcii viac ako dve volebné obdobia.

 

Zmena a doplnenie 2 - Hlasujúci ZA: 83,64%

Počet národných Mensa organizácií ZA: 49 zo 49.

Pozvánka na nomináciu kandidátov do volieb Medzinárodnej Mensy

V súlade s článkom 10 ústavy Mensy vyzýva Medzinárodná volebná komisia (IEC) na registráciu kandidátov a nominácie do týchto medzinárodne volených funkcií:

° MEDZINÁRODNÝ PREDSEDA

° MEDZINÁRODNÝ RIADITEĽ - SPRÁVA

° MEDZINÁRODNÝ ROZVOJ RIADITEĽA

° MEDZINÁRODNÝ POKLADNÍK

Registrácia kandidátov

Kandidáti do volieb v roku 2021 sa musia osobne zaregistrovať a tak prejaviť záujem o nomináciu na konkrétnu pozíciu.Oprávnení členovia môžu zaregistrovať svoj záujem o nomináciu vyplnením registračného formulára a predložením dokumentácie.

Volebná komisia 2021

Rada Mensy zvolila v určenej lehote do 30.06.2020 do volebnej komisie 2021 nasledujúcich členov, budú vás informovať o voľbách 2021:

Tomáša Gála

Zuzanu Slobodovú

Vlada Zervana

Miroslava Žiaka

Zmena vo volebnej komisii ku 30.09.2020:

Z volebnej komisie 2021 odstúpili z osobných dôvodov Zuzana Slobodová a Vlado Zervan a Rada Mensy ju doplnila o člena Alexandra Trstenského.

Volebná komisia 2021 tak pracuje v zložení: Tomáš Gál, Alexander Trstenský a Miroslav Žiak.

Stránky