Novinky

Inštrukcie k voľbám rozhodcu sporov v roku 2024

V období apríl až máj sa uskutočnia voľby rozhodcu sporov. Funkčné obdobie rozhodcu sporov bude v súlade s bodom 6.6. Stanov Mensy Slovensko (ďalej len „MS“) dva roky.

Právo voliť má výhradne riadny člen Mensy Slovensko (volič), t. j. v prípade, ak má člen MS záujem voliť a nemá uhradené členské, je potrebné, aby ho uhradil. Ak chceš voliť, je potrebné mať uhradené členské na rok 2024. Volebná komisia bude kontrolovať uhradenie členského každého voliča. 

Miesto a termín konania volieb

Voľby Mensa International 2024

Vážené členky, vážení členovia Mensa Slovensko,

čoskoro nás čakajú voľby do Mensa International. Ku dňu 3.4.2024 odovzdávame zoznam s nevyhnutnými údajmi členov pre medzinárodné voľby. Zúčastniť sa tak tejto významnej udalosti bude môcť každý člen so zaplateným členským príspevkom. Na základe zoznamu budú členovia e-mailom kontaktovaní priamo zo strany Mensa International s výzvou voliť a volebnými lístkami.

Tento rok budeme voliť najvyšších predstaviteľov Mensa International a to:

International Chairman

International Director - Administration

Pozvánka na medzinárodné stretnutia Mensy, IMAG, EMAG, IBD a Silvensu 2024

Milí priatelia, ktorí sa radi zúčastňujete medzinárodných podujatí.

Na Írske aj EMAG sa už treba prihlasovať hneď:-)

IMAG v Írsku, 3. - 6.mája 2024: https://www.mensa.sk/akcie/stretnutie-mensanov-v-irsku-imag-2024

EMAG (European Mensa Annual Gathering) v Bukurešti, 31.júla - 4.augusta 2024: https://emag24.eu/

Mimoriadne valné zhromaždenie Mensa Slovensko – aktualizované

Vážené členky, vážení členovia Mensa Slovensko,
dovoľte mi pozvať vás na Mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 4. 3. 2024 o 18:00 v priestoroch klubovne na Vazovovej 3 v Bratislave a zároveň online na platfrome ZOOM (link na pripojenie bude zverejnený).

Počas mimoriadneho valného zhromaždenia potrebujeme, aby členovia našej organizácie hlasovaním rozhodli o Pravidlách hlasovania pre voľby rozhodcu sporov na základe našich Stanov. Definitívnu verziu Pravidiel hlasovania po doplnení členských pripomienok nájdete tu: https://www.mensa.sk/dokument/pravidla-hlasovania-pre-volby-rozhodcu-sporov-2024. Posledné pripomienky boli zapracované a tu je publikovaná definitívna verzia, o ktorej bude hlasované na Mimoriadnom VZ 4.3.2024

Darina Peterková
Predsedníčka Mensa Slovensko

Výzva na zaslanie návrhu kandidáta na rozhodcu sporov - pripomienka

Vážený člen Mensy Slovensko,

dovoľujeme si Ťa opätovne informovať, že v máji 2024 sa uskutočnia voľby rozhodcu sporov a pripomenúť Ti, že v zmysle bodu 7.3. Stanov Mensy Slovensko je možné zaslať návrh kandidáta na rozhodcu sporov v lehote do 31.12.2023.

Návrh je potrebné zaslať na adresu [email protected].

Návrh na kandidatúru musí obsahovať:

Členské za rok 2023 - INFO

Milí členovia MS.

Tí, ktorí dodnes neuhradili členské za rok 2023, dostali mailom posledné upozornenie.
A ešte stále môžu úhradu zrealizovať, aby nemali prerušené členstvo.
Členské na rok 2024 budeme platiť až od 1.1.2024.

S priateľským pozdravom

Vyjadrenie k akciám Mensa Slovensko

Vážene členky, Vážení členovia Mensa Slovensko,

dovoľte mi, aby som sa vám prihovorila v mene Rady Mensa Slovensko. Zaznamenali sme, že diskusia s pánom Jozefom Banášom vyvolala medzi členmi rôzne reakcie. Radi by sme vám pripomenuli, že Mensa Slovensko rovnako ako Mensa po celom svete spája členov rôznorodými názormi a každý člen môže vytvoriť podujatie pre ostatných členov v rámci oblasti, ktorá ho zaujíma. Ako organizácia nemôžeme zakazovať združovanie pokiaľ to nie je v rozpore zo zákonom, alebo nie je zneužívané meno našej organizácie.

Stránky