2% z dane pre Mensu

Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí nám poukázali 2% dane za roky 2015 a 2016 a touto cestou pomohli rozvíjať aktivity našej organizácie.

Tým, ktorí poukázali 2% dane za rok 2015 a súhlasili s poskytnutím savojich údajov, sme poslali aj ďakovné listy. Ospravedlňujeme sa Vám, ak sa k nám táto informácia z akýchkoľvek dôvodov nedostala.

V krátkom čase tu nájdete informácie o poksytnutí podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2017.