Volebná komisia 2021

Milí priatelia, momentálne funguje volebná komisia, ktorá pripravuje voľby rozhodcu sporov 2020. Do 30.júna 2020 musíme vymenovať volebnú komisiu 2021, ktorá bude pripravovať voľby do orgánov Mensy Slovensko 2021. Svoje návrhy na člena volebnej komisie 2021 posielajte na [email protected] do 15.júna 2020. Navrhovaný člen musí mať zaplatené členské za rok 2020 a nesmie kandidovať vo voľbách 2021. Voľby do orgánov Mensy Slovensko 2021 budú na pozície predseda Rady Mensy, členovia Rady Mensy a členovia Kontrolnej  skupiny.