Novinky

IQ Olympiáda 2016

Mensa Slovensko a Anglicko/Slovenská Bilingválna Škola BESST v Trnave organizujú pre žiakov ZŠ a 8-ročných gymnázií krajské kolo súťaže IQ OLYMPIÁDA 2016.

Abaku liga

Mensa ČR nás pozýva na ligu Abaku. Abaku je matematická hra, ktorá rozvíja aritmetické znalosti detí i vzťah k matematike.

Photocup 2015

Po vlaňajšom úspechu, kedy slovenský mensan Ľubo Činčura vyhral celosvetové kolo Photocup 2014 na tému Beauty, je vyhlásené téma na Photocup 2015 - URGENT.

Slovenské kolo sa uzatvára 18.8.2015. Súťažné príspevky posielajte na slovenskú komisiu súťaže, ktorú vedie Peter Grejták - grejty@gmail.com.

Voľby Mensa Slovensko 2015

Voľby do Rady Mensy Slovensko a do kontrolnej skupiny sa konali dňa 23.5.2015 na Valnom zhromaždení Mensy Slovensko na Konventnej ulici 15, v Bratislave. Hlasovať bolo možné taktiež poštou (15.4. - 15.5.) a elektronicky (23.4. - 22.5.).

Stránky