O medzinárodnej Mense

Úvod

Mensa International je medzinárodná organizácia združujúca národné organizácie Mensy. Bola založená v roku 1946 v Oxforde a v súčasnosti má takmer 100 000 členov v 100 krajinách sveta. Centrum Mensy International je v Londýne.

Web Mensy International: http://www.mensa.org