Volebná komisia 2021

Rada Mensy zvolila v určenej lehote do 30.06.2020 do volebnej komisie 2021 nasledujúcich členov, budú vás informovať o voľbách 2021:

Tomáša Gála

Zuzanu Slobodovú

Vlada Zervana

Miroslava Žiaka

Zmena vo volebnej komisii ku 30.09.2020:

Z volebnej komisie 2021 odstúpili z osobných dôvodov Zuzana Slobodová a Vlado Zervan a Rada Mensy ju doplnila o člena Alexandra Trstenského.

Volebná komisia 2021 tak pracuje v zložení: Tomáš Gál, Alexander Trstenský a Miroslav Žiak.