Členský príspevok

Výška ročných členských príspevkov na rok 2023

Členský príspevok je potrebné uhradiť vždy najneskôr do konca marca príslušného roka. Po tomto termíne prichádzate o členské výhody a budú vám obnovené pri najbližšej platbe.
 
Typy členských príspevkov:

  • základný členský príspevok 25,00 EUR
  • znížený členský príspevok pre študentov denného štúdia a seniorov od veku 60 rokov 20,00 EUR
  • rodinný členský príspevok 25,00 EUR za prvého člena rodiny a za každého ďalšieho člena žijúceho v spoločnej domácnosti 8,00 EUR (zasielaný je iba jeden časopis)
  • strieborný ročný členský príspevok 50,00 EUR
  • zlatý ročný členský príspevok 100,00 EUR
  • doživotný členský príspevok 3500,00 EUR

Strieborné, zlaté a doživotné členské príspevky sú určené pre tých z Vás, ktorí chcú aktívne podporiť Mensu Slovensko a jej projekty. Po uhradení strieborného, zlatého alebo doživotného členského príspevku netreba platiť účastnícke poplatky na národné stretnutia Mensy Slovensko.

Info pre nových členov:

  • ak platíte základný alebo znížený členský príspevok po 1.7. daného roka, stačí zaplatiť polovicu sumy
  • ak platíte členský príspevok po 15.11. daného roka, je vám započítaná platba na daný aj nasledujúci kalendárny rok.

Možnosti platby členského príspevku:

1. Bankovým prevodom na účet Mensy Slovensko (Pozor, zmena spôsobu zadávania platobných údajov!)
Číslo účtu:  2100707619 / 8330 (FIO banka)
IBAN: SK29 8330 0000 0021 0070 7619
SWIFT/BIC: FIOZSKBA
Variabilný symbol: 30592
Konštantný symbol: 0558
Špecifický symbol: Vaše členské číslo (nájdete ho na Vašom členskom preukaze)
Poznámka pre príjemcu: Vaše MENO PRIEZVISKO

Prosím, vyplňte všetky potrebné údaje!
Ak platíte členský príspevok ako nový člen, špecifický symbol nemusíte uvádzať.
Ak platíte členský príspevok naraz za viacerých členov, do Poznámky pre príjemcu uveďte prosím mená a priezviská všetkých členov.

2. Platba v hotovosti
Pokladňa Rady Mensy Slovensko počas stretnutí Bratislavskej miestnej skupiny.

3. Ak si chcete uľahčiť nahadzovanie údajov, využite QR kód

Pri platbe QR kódom prosím doplňte tieto údaje:
Špecifický symbol: Vaše členské číslo (nájdete ho na Vašom členskom preukaze)
Poznámka pre príjemcu: Vaše MENO PRIEZVISKO

Ak máte otázky týkajúce sa členského príspevku alebo Vášho členstva, kontaktujte nás mailom na tajomnik@mensa.sk