Členský príspevok

Výška ročných členských príspevkov na rok 2020

Členské príspevky je potrebné uhradiť vždy najneskôr do konca marca príslušného roka. Ak platíte základné alebo znížené členské prvýkrát s prihláškou po 1.7. daného roka, stačí zaplatiť polovicu sumy.
 
Typy členských príspevkov:

 • základný členský príspevok 25,00 EUR
 • znížený členský príspevok pre študentov denného štúdia a seniorov od veku 60 rokov 20,00 EUR
 • rodinný členský príspevok 25,00 EUR za prvého člena rodiny a za každého ďalšieho člena žijúceho v spoločnej domácnosti 8,00 EUR (zasielaný je iba jeden časopis)
 • strieborný ročný členský príspevok 50,00 EUR
 • zlatý ročný členský príspevok 100,00 EUR
 • doživotný členský príspevok 3500,00 EUR

Strieborné, zlaté a doživotné členské príspevky sú určené pre tých z Vás, ktorí chcú aktívne podporiť Mensu Slovensko a jej projekty. Po uhradení strieborného, zlatého alebo doživotného členského príspevku netreba platiť účastnícke poplatky na národné stretnutia Mensy Slovensko.

Možnosti platby členského príspevku:

 1. Bankovým prevodom na účet Mensy Slovensko (Pozor, Mensa má nové číslo účtu!)

  Číslo účtu:  2100707619 / 8330 (FIO banka)
  IBAN: SK29 8330 0000 0021 0070 7619 , SWIFT/BIC: FIOZSKBA
  Variabilný symbol: napíšte číslo Vášho členského preukazu, alebo dátum narodenia v tvare ddmmrrrr. Do  kolónky "Účel platby" či "Správa pre prijímateľa" uviesť svoje PRIEZVISKO
  Konštantný symbol treba uviesť 0558. Špecifický symbol netreba uvádzať.

 2. Platba v hotovosti

  Pokladňa Rady Mensy Slovensko počas stretnutí Bratislavskej miestnej skupiny.

 3. Poštový poukaz na účet (Pozor, Mensa má nové číslo účtu!)

  Adresa majiteľa účtu: Mensa Slovensko, Ľ.Fullu 15, 841 05 Bratislava
  Číslo účtu:  2100707619 / 8330 (FIO banka) 
  IBAN: SK29 8330 0000 0021 0070 7619 , SWIFT/BIC: FIOZSKBA
  Variabilný symbol: napíšte číslo Vášho členského preukazu, alebo dátum narodenia v tvare ddmmrrrr. 
  Do kolónky "Správa pre prijímateľa" uviesť svoje PRIEZVISKO.

 4. Ak si chcete uľahčiť nahadzovanie údajov, využite QR kód:

V prípade platby poštovým poukazom nezabudnite zaslať kópiu zaplateného poukazu na adresu Mensy alebo mailom na tajomnik@mensa.sk !!!