Členský príspevok

Výška ročných členských príspevkov na rok 2023

Členský príspevok je potrebné uhradiť vždy najneskôr do konca marca príslušného roka. Po tomto termíne prichádzate o členské výhody a budú vám obnovené pri najbližšej platbe.
 
Typy členských príspevkov:

  • základný členský príspevok 25,00 EUR
  • znížený členský príspevok pre študentov denného štúdia a seniorov od veku 60 rokov 20,00 EUR
  • rodinný členský príspevok 25,00 EUR za prvého člena rodiny a za každého ďalšieho člena žijúceho v spoločnej domácnosti 8,00 EUR (zasielaný je iba jeden časopis)
  • strieborný ročný členský príspevok 50,00 EUR
  • zlatý ročný členský príspevok 100,00 EUR
  • doživotný členský príspevok 3500,00 EUR

Strieborné, zlaté a doživotné členské príspevky sú určené pre tých z Vás, ktorí chcú aktívne podporiť Mensu Slovensko a jej projekty. Po uhradení strieborného, zlatého alebo doživotného členského príspevku netreba platiť účastnícke poplatky na národné stretnutia Mensy Slovensko.

Info pre nových členov:

  • ak platíte základný alebo znížený členský príspevok po 1.7. daného roka, stačí zaplatiť polovicu sumy
  • ak platíte členský príspevok po 15.11. daného roka, je vám započítaná platba na daný aj nasledujúci kalendárny rok.

Platby členského príspevku:

- Bankovým prevodom na účet Mensy Slovensko
Číslo účtu: 2100707619 / 8330 (FIO banka)
IBAN: SK29 8330 0000 0021 0070 7619
SWIFT/BIC: FIOZSKBA
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: 30592
Špecifický symbol: členské číslo (je uvedené na členskom preukaze)
Špecifický symbol – rodina: členské číslo 1. člena rodiny
Špecifický symbol – nový člen: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
Poznámka pre príjemcu: MENO PRIEZVISKO / za viacerých členov: mená a priezviská všetkých členov

Prosíme, vyplňte všetky potrebné údaje!

- Ak si chcete uľahčiť nahadzovanie údajov, využite QR kód

Pri platbe QR kódom doplňte tieto údaje:
Špecifický symbol: členské číslo / rodina: členské číslo 1. člena rodiny / nový člen: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
Poznámka pre príjemcu: MENO PRIEZVISKO / za viacerých členov: mená a priezviská všetkých členov

Ak máte otázky týkajúce sa členského príspevku alebo Vášho členstva, kontaktujte nás mailom na tajomnik@mensa.sk