Členský príspevok

Výška ročných členských príspevkov na rok 2020

Členské príspevky je potrebné uhradiť vždy najneskôr do konca marca príslušného roka. Ak platíte základné alebo znížené členské prvýkrát s prihláškou po 1.7. daného roka, stačí zaplatiť polovicu sumy.
 
Typy členských príspevkov:

  • základný členský príspevok 25,00 EUR
  • znížený členský príspevok pre študentov denného štúdia a seniorov od veku 60 rokov 20,00 EUR
  • rodinný členský príspevok 25,00 EUR za prvého člena rodiny a za každého ďalšieho člena žijúceho v spoločnej domácnosti 8,00 EUR (zasielaný je iba jeden časopis)
  • strieborný ročný členský príspevok 50,00 EUR
  • zlatý ročný členský príspevok 100,00 EUR
  • doživotný členský príspevok 3500,00 EUR

Strieborné, zlaté a doživotné členské príspevky sú určené pre tých z Vás, ktorí chcú aktívne podporiť Mensu Slovensko a jej projekty. Po uhradení strieborného, zlatého alebo doživotného členského príspevku netreba platiť účastnícke poplatky na národné stretnutia Mensy Slovensko.

Možnosti platby členského príspevku:

1. Bankovým prevodom na účet Mensy Slovensko (Pozor, zmena spôsobu zadávania platobných údajov!)
Číslo účtu:  2100707619 / 8330 (FIO banka)
IBAN: SK29 8330 0000 0021 0070 7619
SWIFT/BIC: FIOZSKBA
Variabilný symbol: 30592
Konštantný symbol: 0558
Špecifický symbol: Vaše členské číslo (nájdete ho na Vašom členskom preukaze)
Poznámka pre príjemcu: Vaše MENO PRIEZVISKO

Prosím, vyplňte všetky potrebné údaje!
Ak platíte členský príspevok ako nový člen, špecifický symbol nemusíte uvádzať.
Ak platíte členský príspevok naraz za viacerých členov, do Poznámky pre príjemcu uveďte prosím mená a priezviská všetkých členov.

2. Platba v hotovosti
Pokladňa Rady Mensy Slovensko počas stretnutí Bratislavskej miestnej skupiny.

3. Poštový poukaz na účet (Pozor, Mensa má nové číslo účtu!)
Adresa majiteľa účtu: Mensa Slovensko, Ľ.Fullu 15, 841 05 Bratislava
Číslo účtu:  2100707619 / 8330 (FIO banka) 
IBAN: SK29 8330 0000 0021 0070 7619
SWIFT/BIC: FIOZSKBA
Variabilný symbol: 30592
Špecifický symbol: Vaše členské číslo (nájdete ho na Vašom členskom preukaze)
Správa pre adresáta: Vaše MENO PRIEZVISKO

Prosím, vyplňte všetky potrebné údaje!
Ak platíte členský príspevok ako nový člen, špecifický symbol nemusíte uvádzať.
Ak platíte členský príspevok naraz za viacerých členov, do Poznámky pre príjemcu uveďte prosím mená a priezviská všetkých členov.
V prípade platby poštovým poukazom nezabudnite zaslať kópiu zaplateného poukazu na adresu Mensy alebo mailom na tajomnik@mensa.sk !!!

4. Ak si chcete uľahčiť nahadzovanie údajov, využite QR kód:

Variabilný symbol: 30592
Konštantný symbol: 0558
Špecifický symbol: Vaše členské číslo (nájdete ho na Vašom členskom preukaze)
Poznámka pre príjemcu: Vaše MENO PRIEZVISKO

Ak máte otázky týkajúce sa členského príspevku alebo Vášho členstva, kontaktujte nás mailom na tajomnik@mensa.sk