Záujmové skupiny (SIG)

SIG je záujmová skupina združujúca mensanov s rovnakými záujmami

Stránka bude dopĺňaná postupne, ako sa budú hlásiť jednotlivé existujúce alebo vznikajúce skupiny. Na stránke majú priestor aj mensania hľadajúci ďalších členov na založenie SIGu.

Skupina združujúca záujemcov o všetko okolo fotografovania

Náplňou SIGu je všetko čo súvisí s fotografovaním: výmena skúseností, vystatovanie sa vlastnými fotografiami, híkanie nad fotografiami iných, hádky ktorý foťák je lepší a či digitál vytlačí klasiku, spoločné výlety za fotogenickými objektmi a pod.

SIG foto je otvorený pre členov ktorejkolvek Mensy na svete. Kontakt: Miro Macko mail@m4.sk