Pravidlá používania loga Mensy Slovensko

Milí priatelia,

veľa z nás sa snaží urobiť z Mensy oázu uprostred života plných problémov a starostí. Nie vždy sa dá vyhovieť každému, poznáte to, koľko ľudí, toľko chutí. Sme radi, že rastieme a aj v regiónoch sa snažia aktivizovať miestni mensania. Niekedy však z dobrého úmyslu, ale neznalosti dochádza k zbytočným zádrheľom. Nemám rada zbytočné administratívne reštrikcie, s ktorými sa v živote stretávame na každom kroku a strpčujú nám život, a tí, čo sú aktívni v činnosti by určite nechceli, aby bola Mensa len miestom prekárania sa vo vysvetľovaní formálnych príkazov.

Mensa je predsa okrúhly stôl, kde má každý člen možnosť vyjadriť svoj názor.

Názory však môžu byť rôzne a preto vás prosím, aby ste v prípade, ak chcete na svoju akciu použiť logo Mensy, dodržali stanovy a požiadali o to Radu Mensy na [email protected]. Predídeme tak zbytočným nedorozumeniam.

Pri nedodržaní stanov a zákona o ochrane značky a autorských práv z toho vyvodíme právne dôsledky.

 

Témy na besedy nemusia vždy vyhovovať všetkým a preto vo vyjadrovaní musí byť jasné, čo je niekoho osobný názor a čo stanovisko Mensy. Pokiaľ sa dodrží základna etika a morálka, môžu byť naozaj pestré.

Myslím, že všetci otvorení ľudia súhlasia s klasikom Volteirom: „Hlboko s vami nesúhlasím, no urobím všetko preto, aby ste mohli svoj názor slobodne hlásať.“

Teším sa na všetky stretnutia a podujatia, ktoré pripravia mensania po celom Slovensku.

Čaká nás toho neúrekom, a každý si môže nájsť, to , čo ho zaujme. Ak chce. Želám nám všetkým v Mense, aby sme viac chceli . Spájať mensanov a vytvárať okrúhly stôl. Miesta pri ňom je dosť pre všetkých.

Vaša
Hana Dojčanová

[email protected]


Pravidlá môžu byť doplnené o podrobnejšie informácie.