Novinky

Opakované voľby 2021

Pokyny k opakovaným voľbám 2021

Po tom, čo volebná komisia pozastavila a následne zrušila tohtoročné riadne voľby do orgánov Mensy Slovensko v máji tohto roku, bola zvolená nová volebná komisia, ktorej úlohou je pripraviť opakované voľby do Rady Mensy, Kontrolnej skupiny a na post predsedu/predsedníčky, ako aj riadne voľby rozhodcu sporov, ktoré sa budú konať na budúci rok v plánovanom termíne.

Volebná komisia rozhodla o opakovaných voľbách takto:

Opakované voľby 2021 a voľby 2022

Milí priatelia,

nakoľko sa budú opakovať voľby do orgánov Mensy 2021 a pripravujú sa voľby rozhodcu sporov 2022, bola vymenovaná nová volebná komisia v zložení:

Agáta Jurášková

Gabriela Masaryková

Joachim Dušan Fraňo

Bohumír Krátky

O príprave i priebehu volieb vás budú informovať.

 

 

Daruj 2 percentá pre Mensu

Vážení členovia a sympatizanti,

Aj v tomto roku máte možnosť poukázať podiel dane z príjmov fyzických osôb alebo právnických osôb zákonom určeným subjektom. O Váš príspevok sa podobne ako v minulých rokoch uchádza aj Mensa Slovensko.

Informácia k voľbám do orgánov Mensy Slovensko 2021

Doplnené info: voľby boli zneplatnené, budú sa opakovať.

Milé mensanky, milí mensania,

   voľby do orgánov Mensy Slovensko 2021 budú prebiehať on-linovo v dňoch 24. 5. 2021 – 28. 5. 2021.

 

Bude sa voliť jeden predseda/predsedníčka, Rada Mensy a Kontrolná skupina.

 

Voľby poštou: https://www.mensa.sk/node/1778

Voľby do Mensy Slovensko 2021

Drahí mensania, mensanky, priaznivci Mensy Slovensko

Dovoľte mi vyzvať vás na zasielanie návrhov na členov do orgánov Mensy Slovensko.

 

Voľby budú v máji 2021 a voliť sa bude:

Jeden predseda alebo predsedníčka

Osem členov Rady Mensy

Traja členovia Kontrolnej skupiny.

 

Každý člen Mensy môže navrhnúť jedného kandidáta na predsedu, ôsmych kandidátov na členov Rady Mensy a troch členov Kontrolnej skupiny. Návrhy môže poslať člen so zaplateným členským.

Stránky