Novinky

Tridsiate narodeniny Mensy Slovensko

Milí Mensania, 

Mensa Slovensko tento rok oslavuje okrúhle tridsiate narodeniny. 

Pri tejto príležitosti sme v pripojenom krátkom texte zrekapitulovali najdôležitejšie míľniky našej histórie a doplnili sme ich o hrsť zaujímavých čísiel o vývoji členskej základne. 

V texte tiež nájdete zoznam všetkých predsedov a podpredsedov Mensy za uplynulých tridsať rokov vrátane ich funkčných období.

Údaje sme čerpali z oficiálnych ročných reportov pre Mensa International, z časopisu Mensa Slovensko a tiež zo správ k valným zhromaždeniam.

Vážení členovia Mensy Slovensko

Vážení členovia Mensy Slovensko,

týmto vám oznamujeme, že dňa 10. 8. 2023 o 19:00 hod sa bude v zmysle článku 6.3.3 Stanov Mensy Slovensko konať mimoriadne zasadnutie Rady Mensy Slovensko, ktoré sa uskutoční prezenčne na Vazovovej ul. č. 3 (klubovňa Kempelena) v Bratislave a online na adrese:

https://us06web.zoom.us/j/83858795442?pwd=WXAzZ04zc2dDVEVWZytJS3dJK1A5dz09

Valné zhromaždenie Mensy Slovensko 2023

Milí členovia,

 členská základňa je najvyšším orgánom Mensy Slovensko. Na valnom zhromaždení, kde sa hodnotí uplynulé obdobie sa môžu vyjadrovať aj hlasovať všetci členovia.

Valné zhromaždenie Mensy Slovensko 2023 bude v sobotu 27.5.2023 o 14-tej hodine v Klubovni Mensy naživo aj online https://www.mensa.sk/akcie/vyrocne-vz-mensy-slovensko.

Stránky