Videá

On-linová klubovňa - zoomovňa : Tuning mozgu

 
Máme tu druhú z troch prednášok o MOZGU mensana Tomáša Trníka,
 
na konci ktorých bude veľké finále - čo do pekla  to vedomie je:-)  Nebojte urobím všetko preto, aby sa to dozvedeli len tí najvytrvalejší:-) Áno nebudem sa hrať na múdreho, ani vedecky podkutého, ale na bratislavského nie-kaviarenského Jara Cimrmana - teda vtipného..  Po prvej epizóde, kde som len oprašoval znalosti z 3 roky starej prednášky, som bol upozornený na pár chyb, ale naštastie z pohľadu nášho cieľa - čo je to to vedomie, bezvýznamných. Nakoniec to aj tak bolo na niečo dobré, lebo sme našli pár zaujimavých faktov o mozočku a gangliách.
 
Druhá časť, (pôvodne to mala byť len 1,5 časť:-) bude o úplnej klasike, ako sa starať o mozog, ale keďže som zistil, že som objavil teplú vodu, (ohľadom fungovania pamäte, až na tu krátkodobú/pracovnú) , tak som epizódu Ii. spojil s epizódou II., kde po ľahko "vygóogliteľnom" úvode (ako sa starať o mozog) si povieme (respektíve nalejeme si trocha 140 oktánového NiTRA).
 
Takže si dobre prišraubujte závity, prejdeme už do mojej 4-tej dimenzie plnej hypotéz, vedeckej fantázie a trápneho humoru:) Pozor: o definícii vedomia, ale aj o filozofickom pojme Qualia "pokecáme" až v epizóde III.
 
OBSAH:
1) zhrnutie epizódy I. - teda pointa, ktorá zanikla vďaka mojej panike?)
2) čo mozgu škodí a čo prospieva,
3) ako vytuningovať mozog na váš maximálny potenciál, ak stihnem si to pripraviť, tak aj
4) moja hypotéza ako funguje krátkodobá a pracovná pamäť,
5) zhrnutie plus mínus ako funguje dlhodobá pamäť,
6) oprava chýb z epizódy I.
7) a trocha trápneho humoru.
 
Teším sa na vás:-)
 
Pripravila: Hana Dojčanová
Záznam: Pavel Bohuš

On-linová klubovňa - zoomovňa : MHD, ako ju nepoznáme. Magnetohydrodynamika - kľúč k vesmírnemu výskumu .

 
Prednášajúca: Michaela Brchnelová študovala letecké a vesmírne inžinierstvo na Delft University of Technology, stážovala v Európskej Vesmírnej Agentúre a v Nemeckom Vesmírnom Centre. Momentálne pracuje ako doktorandka pre Centrum matematickej plazmy a astrofyziky na fakulte matematiky univerzity v Leuven. Venuje sa dynamike horúceho a elektricky nabitého plynu vo vesmírnych aplikáciach a vesmírnom výskume.
 
Pripravil: Miro Macko
Záznam: Pavel Bohuš

On-linová klubovňa : Myslíte si, že porážka sa vás netýka?

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=5EbSiCTBsmU

Náš mensan Pavel Bohuš prekonal porážku ako 32 ročný a tak nám priniesol túto tému. V rámci prednášky nám porozpráva aj svoj príbeh.

Na Slovensku sa výskyt náhlych cievnych mozgových príhod odhaduje na 300 až 600 osôb na 100 000 obyvateľov za jeden kalendárny rok. Takmer jedna tretina pacientov zomiera do jedného roka. Približne 50% z tých, ktorí prežijú, majú trvalý neurologický deficit a niečo cez 25% je trvalo odkázaných na rodinných príslušníkov alebo na dlhodobú starostlivosť v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach. 

Čo sa v prednáške dozvieme?

 1. Čo je to porážka,
 2. Ako vzniká porážka
 3. Príčiny porážky
 4. Príznaky porážky
 5. Čo robiť ako laik
 6. Liečba
 7. Návrat k normálnemu životu
 8. Krátkodobá a dlhodobá rehabilitácia
 9. Prevencia

Prednášajúci: Mudr. Valér Husarovič vyštudoval  Lekársku fakultu na Humboldtovej univerzite v Berlíne. Atestácie urobil z internej medicíny , zo všeobecného lekárstva I. stupňa a II.stupňa a z medicínskej kybernetiky. Absolvoval certifikovaný kurz akupunktúry v Akreditovanom školiacom pracovisku Slovenskej zdravotníckej univerzity Škola bolesti I., II., III.

Záznam: Pavel Bohuš

Pripravila: Hana Dojčanová

 

On-linová klubovňa - zoomovňa : Ako som hľadala vedomie

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=X0GIGCoNCu8

Pacientom s poruchami vedomia sa venujem od školy, navyše sa ako anestéziológ živím navodzovaním porúch vedomia. Kedysi som o nich písala dizertačnú prácu, a keďže som mala písať o poruchách vedomia, začala som zisťovať, čo to ono vedomie je.

Dnes sokratovsky vieme, že nič nevieme, ale aspoň vieme, prečo nevieme.

Keďže nie je možné byť v dnešnej dobe polyhistorom, som taký renesančný človek.

Prednášajúca: Mudr. Alena Škutchanová, lekárka , mensanka a maliarka. Žije a pracuje v Martine.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

 

On-linová klubovňa - zoomovňa : Aktuálne o vakcinácii

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=5VASQEw1nVE

Infekčné ochorenia odjakživa sprevádzali ľudstvo, pričom symbióza s mikroorganizmami je pre zachovanie života veľmi dôležitá. Objav antibiotík a zavedenie očkovacích programov v minulom storočí patria k najzásadnejším míľnikom v medicíne. Oba tieto vynálezy  vnímame v súčasnosti ako absolútne prirodzené a nenahraditeľné liečebné a preventívne postupy.

Očkovanie sa postupne stalo základom prevencie viacerých infekčných chorôb. Rapídne sa znížil výskyt týchto závažných infekčných ochorení, počet úmrtí, trvalých poškodení zdravia. Až sa zabudlo, o aké závažné infekcie v skutočnosti išlo.

Pandémia COVID-19 nás vrátila do dôb, kedy boli infekčné ochorenia a opakujúce sa epidémie bežnou súčasťou života. Tieto doby si však pamätajú práve iba tí, ktorí sú týmto ochorením ohrození najviac.

Budeme sa rozprávať o infekčných ochoreniach, o očkovaní, o vakcínach, o vedľajších príhodách po očkovaní. Ale aj o tom, či sa dá zorientovať v množstve dostupných vedeckých a nevedeckých publikácii o očkovaní.

 

Prednášajúca:  MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH je pediater, infektológ.

     Viac ako 20 rokov sa venuje očkovaniu rizikových detí v Centre pre očkovanie detí s komplikáciami po očkovaní a kontraindikáciami očkovania pri Detskom infekčnom oddelení Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. Pracuje ako odborný asistent na Klinike detí a dorastu Lekárskej fakulty UPJŚ Košice.

    V centre jej vedeckého a klinického záujmu je diagnostika, liečba a prevencia infekčných chorôb u detí, predovšetkým problematika očkovania v špeciálnych situáciách, so zameraním na špecifické postupy, indikácie a bezpečnosť očkovania.  Je členkou autorského kolektívu projektu „Sprievodca očkovaním“, ktorý poskytuje prostredníctvom printovej publikácie a webových stránok  informácie o očkovaní , vrátane odpovedí na otázky, týkajúce sa očkovania.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

 

On-linová klubovňa - zoomovňa : Ste vedomí - Episode I

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=YLpLGLweQ3E

Ako mozog funguje.

Cesta k pochopeniu vedomia, vedie ako inak, len cez pochopenie ako funguje mozog. V  prvej epizóde Tomáša Trníka nám autor priblíži indície a zaujímavosti o mozgu.

Mensan Tomáš Trník je amatérsky popularizátor vedy, zameraný na mozog, vedomie a slobodnú vôľu.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

On-linová klubovňa : Nežná pandémia

Link: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR26__fATtkkxIPqBkqps2Ush578BiaOp...

Analytik a mensan Juraj Mesík zhodnotil uplynulý rok pandémie ako Anatómiu katastrofy roku 2020. Svoju prednášku rozdelil na:

 • Na prahu
 • Tichá jar
 • Rozmarné leto
 • Jeseň zúčtovania
 • Veľké umieranie
 • Korene katastrofy
 • What´s next?

Juraj Mesík vyštudoval Lekársku fakultu UK, je aktivistom v oblasti ekológie, pracoval ako analytik vo Svetovej banke. V Mense nám prednášal napr. o ropnom zlome a o klimatickej kríze.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

On-linová klubovňa Zoomovňa : Komunita, príbeh minulosti, či budúcnosti?

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=ezAqJRf2bII&fbclid=IwAR2SMBy2Nb-jG1tB7ud...

Základom spoločnosti boli vždy komunity jednotlivcov. Aké príbehy a zákonitosti ovplyvňujú náš pohľad na svet a komunity ľudí v ktorých žijeme? Naozaj vytvárame necitlivý svet zbožšťujúci materialistický racionalizmus?

Naša spoločnosť stojí pred obrovskou úlohou prepojiť zomierajúce miestne spoločensko-hospodárske vzťahy s informačnými riešeniami, a nie čakať, kým pretrvávajúce väzby odvrhnuté vyčerpaním alebo niekoho prisvojovaním zhynú.  Rovnako je dôležité zachovať a zveľaďovať aj hodnoty prírodných a kultúrno-spoločenských väzieb a kapitálu.

Scott Peck a niektorí ďalší pozorovatelia si všimli, že za určitých predpokladov sa dá tento proces urýchliť a do istej miery riadiť, alebo skôr napomáhať mu. Potenciálna opakovateľnosť procesu hlbokého prepojenia mu dávala zmysel aj čo do budúcnosti "civilizovaného" spôsobu života. Dr. Peck vypozoroval a zostavil súbor zákonitostí, ktoré určujú - "rozhodujú" o tom, či sa k hlbokému prežívaniu približujeme alebo sa od neho vzďaľujeme.

Spisovateľ a konzultant Robo Jankovich pripravuje na týchto základoch workshopy na budovanie komunity. O tom, ako tieto princípy fungujú nám porozpráva vo svojej prednáške.

Robo Jankovich je autorom knihy Prebúdzanie draka o zanikaní a znovu tvorení komunít https://www.darceky.sk/viera-duchovno-spolocnost/prebudzanie-draka/,

Prednáša o supportívnej kultúre a regenerácii vzťahov. Prevádzkuje stránku https://planeta.earth/.

Pripravili: Viera Veronika Čmelková, Tomáš Šikula, Hana Dojčanová

Záznam. Pavel Bohuš

On-linová klubovňa : The Force Awakens - dokážeme vyliečit rakovinu vírusmi?

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR09b4eyARYZo5-XEsh_2Xj7gsYDaNEbD...

S rakovinou sa vo svojom okolí stretol takmer každý z nás. Tradičné liečby nie sú vždy účinné a vedľajšie účinky sú pre pacientov veľmi vážne. Na prednáške  nám bude predstavený nový koncept potenciálnej liečby rakoviny, ktorý spája známe súvislosti v novom svetle. Môžeme pomocou vírusov a RNA interferencie vyliečiť rakovinu?

Prednášajúca: Tereza Brachtlová (Terki) je PhD študentkou v Cancer Center Amsterdam, AmsterdamUMC – Vumc od septembra 2016. Počas doktorandského štúdia zároveň pracuje ako vedkyňa na klinickej štúdii (testujúcej nový onkolytický adenovírus na liečbu rakoviny prostaty), ktorá práve prebieha v Kanade.

Vo svojom PhD štúdiu pracuje na identifikácii génov v rakovinových bunkách, ktoré po umlčaní subsekventne zlepšia účinnosť liečby oncolytickými adenovírusmi a znížia imunosupresiu v mikroprostredí nádoru.

Bakalársky titul (BSc. Applied Biomedical Sciences) dostala v roku 2011 na Middlesex University v Londýne (UK) a magisterský titul (MSc. Medical Sciences – Infection Biology) dostala v roku 2013 na Uppsala University v Uppsala (Švédsko).

Popri bakalárskom štúdiu absolvovala stáž vo Whittington hospital (Londýn), kde skončila s registráciou “Odbornik v biomedicínskej vede”. Popri magisterskom štúdiu ukončila Uppsala Graduate School in Biomedical Research, kde sa primárne sústredila na výskum adenovírusov. Ďalšie projekty a stáže zahŕňali výskum antibiotickej rezistencie, vplyv pohlavných hormónov na incidenciu zápalu močových ciest, alebo účinok serglycínu na progresiu nádorov inzulinómu.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

On-linová klubovňa : Mikroskopické čierne diery

Link: https://www.youtube.com/watch?v=DEww-eFeXNU&fbclid=IwAR14Cy1Muj2L4OUjWK1...

Čierne diery si predstavujeme ako obrovské monštrá, ktoré pohlcujú všetko, vrátane svetla. Väčšina čiernych dier je však v skutočnosti veľmi malá, rozmerovo ide o niekoľko kilometrov. Fyzikov však máta otázka, či neexistujú aj menšie čierne diery, metrové, centimetrové ... alebo dokonca mikroskopické.

Prednášajúci: Samuel Kováčik. Vyštudoval teoretickú fyziku na FMFI UK, pôsobil na výskumnom inštitúte v Dubline ( Dublin Institute for Advanced Studies) kde sa venuje kvantovým štruktúram priestoru. Vrátil sa na FMFI UK, kde sa venuje vedeckej práci a učeniu. Okrem toho založil projekt Vedátor_SK, ktorý sa venuje popularizácii vedy.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

Stránky