Videá

On-linová klubovňa : O pandémii Covidu z prvej ruky

Prednáška o pandémii. Epidemiologička doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH pracuje v Ústave epidemiológie Lekárskej fakulty UK a v rámci súčasnej pandémie spolupracuje aj s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave. link: https://www.youtube.com/watch?v=PVBuMIYBsjk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR...

Pripravila: Hana Dojčanová

Nahrávka: Pavl Bohuš

Stránky