On-linová klubovňa - zoomovňa : MHD, ako ju nepoznáme. Magnetohydrodynamika - kľúč k vesmírnemu výskumu .

 
Prednášajúca: Michaela Brchnelová študovala letecké a vesmírne inžinierstvo na Delft University of Technology, stážovala v Európskej Vesmírnej Agentúre a v Nemeckom Vesmírnom Centre. Momentálne pracuje ako doktorandka pre Centrum matematickej plazmy a astrofyziky na fakulte matematiky univerzity v Leuven. Venuje sa dynamike horúceho a elektricky nabitého plynu vo vesmírnych aplikáciach a vesmírnom výskume.
 
Pripravil: Miro Macko
Záznam: Pavel Bohuš