On-linová klubovňa - zoomovňa : Ako som hľadala vedomie

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=X0GIGCoNCu8

Pacientom s poruchami vedomia sa venujem od školy, navyše sa ako anestéziológ živím navodzovaním porúch vedomia. Kedysi som o nich písala dizertačnú prácu, a keďže som mala písať o poruchách vedomia, začala som zisťovať, čo to ono vedomie je.

Dnes sokratovsky vieme, že nič nevieme, ale aspoň vieme, prečo nevieme.

Keďže nie je možné byť v dnešnej dobe polyhistorom, som taký renesančný človek.

Prednášajúca: Mudr. Alena Škutchanová, lekárka , mensanka a maliarka. Žije a pracuje v Martine.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš