On-linová klubovňa - zoomovňa : Ste vedomí - Episode I

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=YLpLGLweQ3E

Ako mozog funguje.

Cesta k pochopeniu vedomia, vedie ako inak, len cez pochopenie ako funguje mozog. V  prvej epizóde Tomáša Trníka nám autor priblíži indície a zaujímavosti o mozgu.

Mensan Tomáš Trník je amatérsky popularizátor vedy, zameraný na mozog, vedomie a slobodnú vôľu.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš