On-linová klubovňa : Myslíte si, že porážka sa vás netýka?

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=5EbSiCTBsmU

Náš mensan Pavel Bohuš prekonal porážku ako 32 ročný a tak nám priniesol túto tému. V rámci prednášky nám porozpráva aj svoj príbeh.

Na Slovensku sa výskyt náhlych cievnych mozgových príhod odhaduje na 300 až 600 osôb na 100 000 obyvateľov za jeden kalendárny rok. Takmer jedna tretina pacientov zomiera do jedného roka. Približne 50% z tých, ktorí prežijú, majú trvalý neurologický deficit a niečo cez 25% je trvalo odkázaných na rodinných príslušníkov alebo na dlhodobú starostlivosť v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach. 

Čo sa v prednáške dozvieme?

  1. Čo je to porážka,
  2. Ako vzniká porážka
  3. Príčiny porážky
  4. Príznaky porážky
  5. Čo robiť ako laik
  6. Liečba
  7. Návrat k normálnemu životu
  8. Krátkodobá a dlhodobá rehabilitácia
  9. Prevencia

Prednášajúci: Mudr. Valér Husarovič vyštudoval  Lekársku fakultu na Humboldtovej univerzite v Berlíne. Atestácie urobil z internej medicíny , zo všeobecného lekárstva I. stupňa a II.stupňa a z medicínskej kybernetiky. Absolvoval certifikovaný kurz akupunktúry v Akreditovanom školiacom pracovisku Slovenskej zdravotníckej univerzity Škola bolesti I., II., III.

Záznam: Pavel Bohuš

Pripravila: Hana Dojčanová