On-linová klubovňa - zoomovňa : Aktuálne o vakcinácii

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=5VASQEw1nVE

Infekčné ochorenia odjakživa sprevádzali ľudstvo, pričom symbióza s mikroorganizmami je pre zachovanie života veľmi dôležitá. Objav antibiotík a zavedenie očkovacích programov v minulom storočí patria k najzásadnejším míľnikom v medicíne. Oba tieto vynálezy  vnímame v súčasnosti ako absolútne prirodzené a nenahraditeľné liečebné a preventívne postupy.

Očkovanie sa postupne stalo základom prevencie viacerých infekčných chorôb. Rapídne sa znížil výskyt týchto závažných infekčných ochorení, počet úmrtí, trvalých poškodení zdravia. Až sa zabudlo, o aké závažné infekcie v skutočnosti išlo.

Pandémia COVID-19 nás vrátila do dôb, kedy boli infekčné ochorenia a opakujúce sa epidémie bežnou súčasťou života. Tieto doby si však pamätajú práve iba tí, ktorí sú týmto ochorením ohrození najviac.

Budeme sa rozprávať o infekčných ochoreniach, o očkovaní, o vakcínach, o vedľajších príhodách po očkovaní. Ale aj o tom, či sa dá zorientovať v množstve dostupných vedeckých a nevedeckých publikácii o očkovaní.

 

Prednášajúca:  MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH je pediater, infektológ.

     Viac ako 20 rokov sa venuje očkovaniu rizikových detí v Centre pre očkovanie detí s komplikáciami po očkovaní a kontraindikáciami očkovania pri Detskom infekčnom oddelení Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. Pracuje ako odborný asistent na Klinike detí a dorastu Lekárskej fakulty UPJŚ Košice.

    V centre jej vedeckého a klinického záujmu je diagnostika, liečba a prevencia infekčných chorôb u detí, predovšetkým problematika očkovania v špeciálnych situáciách, so zameraním na špecifické postupy, indikácie a bezpečnosť očkovania.  Je členkou autorského kolektívu projektu „Sprievodca očkovaním“, ktorý poskytuje prostredníctvom printovej publikácie a webových stránok  informácie o očkovaní , vrátane odpovedí na otázky, týkajúce sa očkovania.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš