Videá

Klubovňa Mensy - Zmena klímy – globálny problém s lokálnymi dopadmi

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=GR1Srw4zdtY

Naša civilizácia dosiahla stav, kedy ovplyvňuje okolitý svet nie len lokálne, ale aj globálne. Od počiatku priemyselnej revolúcie dokázali ľudia zvýšiť koncentráciu skleníkových plynov na úroveň, aká panovala na Zemi naposledy pred 15 až 20 miliónmi rokov. A dokázali sme to urobiť veľmi rýchlo. Dokonca tak rýchlo, že v najbližších desaťročiach a storočiach hrozia nezvratné zmeny podnebia na celej planéte. Aký veľký bude ich rozsah a v konečnom dôsledku aj smer bude závisieť predovšetkým od toho, ako v najbližších rokoch a desaťročiach vyriešime našu závislosť od fosílnych palív.

Prednášajúci: klimatológ Jozef Pecho

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

Klubovňa Mensy - Ako bolo vymyslené hlboké učenie

Záznam : https://www.youtube.com/watch?v=t1Rm2RyB-8M

Keď používame nejaký model hlbokého učenia, pochopiť ako a prečo funguje je na základe jeho architektúry takmer nemožné. Na to potrebujeme poznať históriu ako a cez aké verzie sa k danej architektúre výskumníci dopracovali.

Prednášajúci: RNDr. Andrej Lúčny, PhD pôsobí na Katedre aplikovanej informatiky na Matfyze v Bratislave, kde vyštudoval (pod vedením prof. Jozef Kelemena) odbor umelá inteligencia a získal doktorát z aplikovanej informatiky.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

Klubovňa Mensy - po stopách Napoleona Bonaparte

Pri príležitosti 200 rokov od úmrtia Napoleona Bonaparte a presne v deň výročia jeho najslávnejšej víťaznej bitky si pripomenieme, ako sa tento muž zapísal aj do histórie nášho hlavného mesta. Ukážeme si, kde všade nájdeme dôkazy o obsadení mesta francúzskou armádou a dozvieme sa zaujímavé štatistiky a pikantérie z tohto obdobia. Virtuálne vybehneme aj na Slavkov, Waterrloo či ostrov Svätá Helena. A pokúsime sa nájsť úspešné vlastnosti a taktiky muža, ktorý ešte aj dnes môže byť pre nás inšpiráciou:-)

Prednášajúca Irena Chrapanová je vlastivedná sprievodkyňa, kvalifikovaná Bratislavským kultúrnym a informačným centrom (BKIS) a mensanka. Od roku 2008 organizuje vo svojej cestovnej kancelárii  pravidelné tematické vychádzky po Bratislave – pre všetky vekové kategórie vrátane rôznych záujmových aj profesných skupín – pešo, vláčikom, člnom, loďou aj autobusom – s návštevou zaujímavých interiérov a atrakcií, aj bez.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

.

Klubovňa Mensy - Od Kataríny po Luciu sú Strídžie dni:-) Pohľad historičky

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=eFZ5UJLdnOs

V deň klubovne bude mať meniny Katarína. Hovorí sa Katarína na ľade a Vianoce na blate a naopak. Význam tejto pranostiky by možno vedeli vysvetliť meteorológovia a klimatológovia. Ale my sa preniesieme do minulosti, lebo v tom čase sa začínajú tzv. "Strídžie, dni". Nebudeme však "čarovať ani strašiť":-) Pretože historici - etnológovia sa zaoberajú práve rôznymi zvykmi a poverami, ktoré v minulosti určoval kalendár a ročné obdobia.

V prednáške historičky a etnologičky Kataríny Nádaskej sa dozvieme čo boli strídžie dni, prečo v minulosti mali ľudia obavy z bosoriek, ako trávili naši predkovia svoj pracovný i voľný čas počas jesene, aké ľúbostné čary sa v tomto období uskutočňovali, aké zvyky sa robili na Luciu a prečo sa dávali na krížne cesty metly. Porozprávame sa aj o ďalších v dnešnej dobe už zaniknutých tradíciách a zvykoch, ktoré formovali myslenie našich predkov.

Prednášajúca Mgr. Katarína Nádaská, PhD.  vyštudovala odbor história – etnológia na FF UK Bratislave, pôsobila ako vedecko - výskumná pracovníčka na FF UK, pedagogicky pôsobila na UCM vTrnave, UKF v Nitre a na FF UK v Prahe.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

Klubovňa Mensy - Covid—nečakané ekonomické dôsledky

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=32lKFo3P7Y8

Počas korona krízy rástli nielen burzy, ale aj ceny nehnuteľností. Po odznení najvážnejších zdravotných rizík sme zas svedkami bezprecedentného rastu cien komodít, ale aj cien v nákladnej doprave. Pozrime sa spolu na príčiny, na pohľad, paradoxného vývoja v hospodárstve počas najvážnejšej globálnej pandémie od čias španielskej chrípky.

Prednášajúci: Vladimír Vaňo je skúsený slovenský analytik, ktorý začínal ešte v minulom storočí vo Veľkej Štvorke a rokmi sa vypracoval na Hlavného ekonóma stredoeurópskej bankovej skupiny vo Viedni.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

Klubovňa Mensy - Vieme kriticky myslieť?

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=7n4CuRxMQrA

Interaktívna prednáška reaguje na stúpajúci trend a potrebu rozvoja vzdelávania v oblasti kritického myslenia ako základnej zručnosti pri zaradení sa do občianskej spoločnosti a prijatia zodpovednosti za svoj život. Podujatie predstaví základné prvky kritického myslenia a ako ich využívať v akejkoľvek oblasti svojho života. Lektorka poukáže ako rozvinúť základnú schopnosť kriticky hodnotiť prijímané informácie a overovať ich dôveryhodnosť v základných oblastiach života. Vymedzí pojem kritické myslenie a porovná jeho využívanie/nevyužívanie pri prijímaní informácií.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

 

Klubovňa Mensy - Je základný, či nepodmienený príjem pre každého, reálny?

https://www.youtube.com/watch?v=JzeArFZKz7M

Prednášajúci: Mgr. Ľubomír Šottník

V súčasnosti doktorand na Sociologickom ústave Slovenskej akadémie vied.
Jeho výskumný zámer sa zameriava na vplyv nových technológií na trh práce a spoločnosť a realizovateľnosť univerzálneho základného príjmu.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

Stránky