Klubovňa Mensy - Výskumy na hraniciach staroegyptského impéria

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=pdXngAtJA0A&t=34s

Slovenskí vedci sú súčasťou výskumu spoločnej poľsko-slovenskej misie na telle el-Retábí v Egypte už 16 rokov. Výskum orientalistov a archeológov SAV v Duwejme Wad Hadž v Sudáne sa začal v roku 2018. Obe lokality sa nachádzajú v blízkosti hraníc starovekého egyptského impéria – Retábí pri severovýchodnom okraji nílskej delty, Duwejm pod štvrtým nílskym kataraktom – a takmer na tom istom poludníku.

Prednášajúci Dr. Jozef Hudec priblíži doterajšie nálezy z multidisciplinárnych sezón na oboch lokalitách, ktoré pochádzajú zo širokého časového záberu asi 3 500 rokov – od 18. storočia pred Kristom až po 18. storočie po Kristovi.

Vizualizácia osídlenia lokality Tell el-Retábí vo východnej delte Nilu v Egypte počas Druhého prechodného obdobia (1650-1550 pr. Kr.) a Novej ríše (1550-1069 pr. Kr.). Vizualizácia demonštruje výsledky výskumu slovenskej časti poľsko-slovenského tímu, ktorý tu uskutočňuje výskum od roku 2007. https://www.youtube.com/watch?v=vjjaFL-y2ys&t=4s

Mgr. Jozef Hudec, PhD. vyštudoval archeológiu, egyptológiu a politológiu na FF UK v Prahe. Je spoluriaditeľom poľsko-slovenského výskumu na Tell el-Retábí v Egypte a predsedom správnej rady Nadácie Aigyptos. Je tiež hlavným štátnym radcom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a pôsobí aj ako vedecký pracovník Ústavu orientalistiky SAV

 Pripravili: Renáta Rábeková a Hana Dojčanová

Záznam. Pavel Bohuš