Klubovňa Mensy - Na partii so starými Egypťanmi: staroegyptské hry

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=X5LveUiO1Vk&t=3108s

Prednáška sa bude venovať nielen voľnému času a hrám v starovekom Egypte, ale vybrané staroegyptské hry si budú môcť poslucháči sami zahrať.

Zvládnete obohrať starých Egypťanov?

Prednášajúca : Mgr. Marie Peterková Hlouchová, Ph.D. vyštudovala egyptológiu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, kde dokončila aj doktorandské štúdium egyptológie. Zaoberá sa témou náboženstva Starej ríše a spracováva drevené rakvy z 1. tisícročia pred n.l. z lokality Abúsír. Od roku 2015 sa zúčastňuje archeologických expedícií do Egypta a Sudánu. Spolupracuje na vytváraní archívnej databázy Českého egyptologického ústavu v Prahe a je výkonnou redaktorkou časopisu Pražské egyptologické studie/Prague Egyptological Studies.

Pripravili: Renáta Rábekova a Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš