Klubovňa Mensy - Musíme prepísať učebnice ekonómie?

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=drxuSYvWU1I

Na svetových finančných trhoch (dlhopisových a akciových) sa rok 2022 zapísal ako bezprecedentný. Dopady nečakanej vojny v Európe mali na komoditné trhy dosahy, ktoré pocítil doslova každý.

Vieme uplatniť doterajšie učebnicové poučky na očakávania najbližšieho hospodárskeho vývoja, alebo sme svedkami "nového normálu"? Zamyslime sa spolu nad najdôležitejšími rizikami a vyhliadkami svetovej, európskej a slovenskej ekonomiky. 

Prednášajúci Vladimir Vaňo je členom Mensy a s analýzou finančných trhov a makroekonomiky začal ešte v minulom storočí. Najskôr ako asistent hlavného ekonóma, aby sa neskôr sám vypracoval na hlavného ekonóma nadnárodnej finančnej skupiny so sídlom vo Viedni. V súčasnosti pôsobí na ministerstve financií.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš