Klubovňa Mensy - "Patróni a patrocínia Bratislavy"

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=e30jhYjbpHk

Máme po fašiangoch a čakáme na Veľkú Noc:-)

Ďalšia zo série prednášok nás zavedie do histórie Bratislavy.

Vlastivedný sprievodca a popularizátor histórie mesta Ivor Švihran, nám povie viac o svätcoch starej Bratislavy a mestských častí. •Prečo sa v stredoveku zmenil patrón mesta?

•Ako sa ďalšími patrónmi mesta stali sv. Laurinec/Vavrinec a Archanjel Michael? •Prečo bežný človek vždy poznal sv. Jána Nepomuckého, sv. Floriána a sv. Vendelína? •Kde nájdete výnimočných svätcov? •Aké patrocínia majú mestské časti a farnosti?

Pripravili: Gabika Masaryková a Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš