Tridsiate narodeniny Mensy Slovensko

Milí Mensania, 

Mensa Slovensko tento rok oslavuje okrúhle tridsiate narodeniny. 

Pri tejto príležitosti sme v pripojenom krátkom texte zrekapitulovali najdôležitejšie míľniky našej histórie a doplnili sme ich o hrsť zaujímavých čísiel o vývoji členskej základne. 

V texte tiež nájdete zoznam všetkých predsedov a podpredsedov Mensy za uplynulých tridsať rokov vrátane ich funkčných období.

Údaje sme čerpali z oficiálnych ročných reportov pre Mensa International, z časopisu Mensa Slovensko a tiež zo správ k valným zhromaždeniam.

V závere by sme radi vyjadrili podporu tomu, kto má na súčasnom stave hlavnú zásluhu - Hanke Dojčanovej, ktorá vytrvalo a nezištne pracuje pre Mensu už takmer 15 rokov.

Želáme vám príjemné a ničím nerušené čítanie.

Eduard Oswald
Gabriela Masaryková
Henrich Kriško
Ľubica Juhasová
Martin Florovič
Viera Alžbeta Čmelková
Zdenka Danková

https://www.mensa.sk/dokument/tridsiate-narodeniny-mensy-slovensko