Členské na rok 2024 - INFO

Milí členovia MS.

Zrušte si trvalé príkazy a neuhrádzajte členské, prosím.
V roku 2024 budeme platiť na nový účet a iné sumy.
A predovšetkým budeme platiť až od 1.1.2024!

S priateľským pozdravom

Irena Chrapanová
tajomník Mensa Slovensko
[email protected]
www.mensa.sk