Referendum o zmene stanov Mensy International

Aktualizácia 10.7.2023:

Informácia pre členov, ktorý mali zaplatené členské k 9.júnu 2023.
V týchto dňoch dostávate z Mensy International "volebné maily", každý s unikátnym kódom na referendum MI k zmene stanov MI.
Predmet: Mensa International - 2023 Constitutional Amendments
Mail prichádza z adresy: Civica Election Services <[email protected]>
Hlasovať môžete do 25.júla 2023.

 

Milí členovia,

Medzinárodná rada riaditeľov (IBD) Mensy International sa rozhodla navrhnúť sériu zmien (doplnkov) k stanovám Mensy International, ktoré tvoria aj zákla stanov Mensy Slovensko. Na to, aby všetky zmeny stanov nadobudli účinnosť, ich musí členstvo schváliť v referende.

Zmeny boli najprv schválené IBD na stretnutí v roku 2022 v Čiernej Hore a neskôr boli dokončené v návrhu IBD 23-02 s cieľom, aby sa referendum začalo v prvej polovici roku 2023.

IBD vymenovalo Volebný výbor (CBC) troch osôb na správu referenda. V stanovách Mensa International si pravidlá pre referendá v časti 16.4 vyžadujú referendum dva mesiace vopred, a preto sa rozhodlo, že hlasovanie v referende sa začne 10. júla 2023 a skončí sa o 15 dní neskôr, 25. júla. 2023.

Rovnako ako pri predchádzajúcom referende v roku 2020, bude primárnym spôsobom elektronické hlasovanie. Proces hlasovania bude riadiť nezávislá volebná agentúra, ktorá odovzdá hlasovacie kľúče e-mailom všetkým členom, ktorých e-mailové adresy odovzdá národná Mensa, v našom prípade Mensa Slovensko. Mailové adresy našich členov musíme zaslať do Mensy International do 9.júna 2023.

Dokumenty: https://www.mensa.sk/dokument/referendum-o-zmene-stanov-mensy-international

 

Hana Dojčanová

Predsedníčka Mensy Slovensko

Zástupkyňa Mensy Slovensko v IBD Mensy International