Vyjadrenie k akciám Mensa Slovensko

Vážene členky, Vážení členovia Mensa Slovensko,

dovoľte mi, aby som sa vám prihovorila v mene Rady Mensa Slovensko. Zaznamenali sme, že diskusia s pánom Jozefom Banášom vyvolala medzi členmi rôzne reakcie. Radi by sme vám pripomenuli, že Mensa Slovensko rovnako ako Mensa po celom svete spája členov rôznorodými názormi a každý člen môže vytvoriť podujatie pre ostatných členov v rámci oblasti, ktorá ho zaujíma. Ako organizácia nemôžeme zakazovať združovanie pokiaľ to nie je v rozpore zo zákonom, alebo nie je zneužívané meno našej organizácie.

Znamená to teda, že v rámci demokratickej spoločnosti sme zmesou rôznych názorov a chutí. Samozrejme názory prednášajúcich nemožno stotožňovať s názormi Mensa Slovensko.

Rada Mensa Slovensko sa organizáciou podieľa prednostne na samotných zasadnutiach Rady, Valných zhromaždeniach, schvaľuje organizáciu jarného a jesenného stretnutia a robí zábezpeku IQ olympiáda.

 

S prianím pekného dňa,

 

Darina Peterková

Predsedníčka Mensa Slovensko