Voľby rozhodcu sporov 2024 – výsledky

Na Valnom zhromaždení Mensy Slovensko, ktoré sa uskutočnilo 18. mája 2024 v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU na Radlinského 9 v Bratislave, vyhlásila volebná komisia výsledky volieb rozhodcu sporov – novým rozhodcom sporov MS sa stal jediný kandidát Joachim Dušan Fraňo. Z celkového počtu platných hlasov sa za jeho zvolenie vyslovilo 101 hlasov, 21 bolo proti. Jeden hlas bol neplatný.

Členovia MS mohli voliť troma spôsobmi: poštou, elektronicky alebo osobne na valnom zhromaždení. Poštovú formu nevyužil žiadny člen, elektronicky hlasovalo 111 zo 712 oslovených členov, osobne na VZ hlasovalo 12 členov.   

Podrobnejšie informácie nájdete v Zápisnici volebnej komisie z 18.5.2024.