Členské na rok 2024 - pripomienka

Milí členovia MS.

Kto ste ešte nezaplatili členské príspevky na rok 2024:
- plaťte ich iba na nový účet v Tatra banke,
- s uvedením členského čísla ako VS,
- v správnej výške členského.

Detailné informácie nájdete tu: https://www.mensa.sk/clensky-prispevok

Zároveň pripomínam všetkým voleným funkcionárom MS, že podľa platných Stanov musia mať zaplatené členské do 29.2.2024.

(9.5. Nezaplatenie členského príspevku voleného funkcionára MS do 2 mesiacov od uplynutia obdobia, na ktoré mal zaplatené členské, má za následok stratu mandátu.)

S priateľským pozdravom

Irena Chrapanová
tajomník Mensa Slovensko
[email protected]