Členské na rok 2024 - nové

Milí členovia MS.

Ako už ste mnohí zachytili, môžete platiť členské príspevky na rok 2024:
výhradne na nový účet v Tatra banke, s uvedením členského čísla ako VS.
Detailné informácie nájdete tu: https://www.mensa.sk/clensky-prispevok

S priateľským pozdravom

Irena Chrapanová
tajomník Mensa Slovensko
[email protected]