Mimoriadne valné zhromaždenie Mensa Slovensko – aktualizované

Vážené členky, vážení členovia Mensa Slovensko,
dovoľte mi pozvať vás na Mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 4. 3. 2024 o 18:00 v priestoroch klubovne na Vazovovej 3 v Bratislave a zároveň online na platfrome ZOOM (link na pripojenie bude zverejnený).

Počas mimoriadneho valného zhromaždenia potrebujeme, aby členovia našej organizácie hlasovaním rozhodli o Pravidlách hlasovania pre voľby rozhodcu sporov na základe našich Stanov. Definitívnu verziu Pravidiel hlasovania po doplnení členských pripomienok nájdete tu: https://www.mensa.sk/dokument/pravidla-hlasovania-pre-volby-rozhodcu-sporov-2024. Posledné pripomienky boli zapracované a tu je publikovaná definitívna verzia, o ktorej bude hlasované na Mimoriadnom VZ 4.3.2024

Darina Peterková
Predsedníčka Mensa Slovensko

Join Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/81410972613?pwd=RE0kUL4FXDsUuL2cE3bWzGBhBIho0J.1 Meeting ID: 814 1097 2613 Passcode: 137851