Klubovňa Mensy - Kone, kočiare a kratochvíle šľachty v 17. a 18. storočí

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=1L_31g2CiDc

Konská kultúra je neoddeliteľnou súčasťou života šľachty. Dopravné prostriedky patria do konskej kultúry integrálne nakoľko podobne ako dnes boli zosobnením stavu a postavenia sedliaka, mešťana, šľachtica či cirkevného hodnostára. Na používanie jednotlivých dopravných prostriedkov platili isté napísané reguly, ktoré sa však na území Uhorska dodržiavali až do polovice 19.storočia. prednáška sa však orientuje aj na Európu. Zahŕňa aj otázky etikety, manželstiev, spoločenského života a umenia.

Prednášajúci:  Denis Pongracz, genealóg a heraldik, autor genealogicko-heraldického lexikónu a štúdií o šľachte. Tentokrát nám porozprával o "doprave" v 17. a 18.storočí na našom území, ale ako vždy, aj oveľa viac:-)

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš