Poznám Mensu?

Video o základných informáciách v Mensa Slovensko a Mensa International doplnené aj o informácie z otázok.

https://youtu.be/46OFVFHeeSo

Vo videu nájdete:
- Poslanie Mensy Slovensko a jej funkcia
- Štruktúra Mensy Slovensko
- Vybrané funkcie
- Info o Miestnych skupinách, SIG, SIGHT
- Vybrané informácie o Mensa International a Mensa foundation

V budúcnosti môžeme video inovovať, prípadne o rozdeliť na kratšie špecifické videá.

Príprava a realizácia: Darina Peterková