Klubovňa Mensy: Elektrofyziológia nocicepcie

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=ed_Mdj9TdA8

Fyzickú bolesť cítime preto, lebo v mieste vzniku vzniká elektrický signál, ktorý sa prenáša do mozgu a tam sa spracúva. Zúčastňuje sa na tom viacero napäťovo záviských iónových kanálov, ktoré sú potenciálnymi terčmi analgetík.

Prednášajúca: mensanka prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.,vedúca vedecká pracovníčka SAV.

Viac o Ľubici Lacinovej:

projekty: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=1384&action=projects

publikácie: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=1384&action=public...

životopis: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=1384&action=cv

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš